Comuna Hudești din Județul Botoșani își consolidează angajamentul față de educație prin lansarea unui proiect ambițios de modernizare a Școlii Gimnaziale Nr.1. Acest proiect, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și gestionat de Ministerul Educației prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), are ca obiectiv transformarea infrastructurii școlare pentru a se adapta cerințelor educației digitale din secolul XXI.

                                                                                                                               Obiectivele Proiectului

Proiectul propune o abordare cuprinzătoare pentru a sprijini dezvoltarea elevilor și a sistemului educațional în ansamblu. Obiectivele sale includ:

  1. Dezvoltarea Competențelor Digitale: Definirea unui profil de competențe pentru profesioniștii din domeniul educației, revizuirea curriculumului școlar obligatoriu și a planului-cadru pentru disciplinele TIC la toate nivelurile de învățământ. Aceasta implică dotarea cu echipamente TIC a laboratorului de informatică existent și a sălilor de clasă pentru a asigura un mediu propice învățării digitale pentru toți elevii.
  2. Îmbunătățirea Calității și Siguranței Mediilor de Învățare: Modernizarea sălilor de clasă prin dotarea cu mobilier și materiale didactice adecvate, creând astfel un mediu de învățare confortabil și sigur pentru elevi. De asemenea, se va crea un laborator nou pentru disciplinele științifice (chimie, biologie, fizică), echipat cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale de ultimă generație.

                                                                                                                                    Valoarea și Durata Proiectului

Proiectul, cu o valoare totală de 1.587.466,76 lei, a început în data de 8 august 2023 și se estimează că va fi finalizat până la 31 decembrie 2024.

                                                                                                                 Impactul Asupra Comunității și Educației

Această investiție semnificativă în infrastructura educațională va avea un impact profund asupra comunității din Hudești și asupra calității educației oferite elevilor. Prin dotarea școlii cu resursele și tehnologiile necesare pentru educația digitală, se creează oportunități noi pentru elevi de a-și dezvolta competențele digitale și de a se pregăti pentru viitorul digital.

Prin intermediul acestui proiect, Comuna Hudești își reafirmă angajamentul față de educație și dezvoltarea tinerilor, contribuind astfel la creșterea rezilienței și adaptabilității sistemului educațional la schimbările din societatea contemporană.Persoană de contact: Atomei Viorel primariahudestibt@gmail.com 0231.623.250 CLIK AICI PENTRU A VIZUALIZA PROIECTUL