În toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Botoșani, care școlarizează
clase de învățământ pimar în anul școlar 2020-2021, se va organiza „Ziua porților deschise”,
în conformitate cu prevederile O.M.E.C. nr. nr. 3277/17.02.2020 privind aprobarea Calendarului
și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020–2021.
La această activitate pot participa părinți, copii și alte persoane interesate de modul de
organizare și desfășurare a activității școlare și extrașcolare la clasa pregătitoare. Se pot vizita
spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și se vor purta discuții cu personalul unității
de învățământ implicat în această activitate.
Pentru a facilita comunicarea dintre părinți și personalul didactic și pentru a se putea
realiza informarea familiilor privind oferta educațională, la această activitate vor participa
directorul/directorul adjunct al unității de învățământ, cadre didactice care predau la clasa
pregătitoare și cele care vor preda în anul școlar viitor, 2020-2021, reprezentanți ai părinților
elevilor care frecventează clasa pregătitoare în anul școlar 2019 – 2020, precum și alte persoane
desemnate de conducerea unității de învățământ.
Ziua porților deschise” la nivelul unităților de învățământ din județul Botoșani a
fost stabilită de către Comisia Județeană pentru înscrierea copiilor din învățămntul primar
pentru data de 29 februarie 2020, între orele 9.00 – 17.00