Vin banii pentru crescătorii de animale! Plafoanele și cuantumurile achitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru Ajutorul Național Tranzitoriu Zootehnie (ANTZ) se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii iar în cursul lunii ianuarie banii achitați din Bugetul Național ar urma să ajungă la fermieri!

Potrivit surse citate, se aprobă plafoanele aferente plăților pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic care se acordă pentru anul de cerere 2018 în limita sumei de 162.522.600 euro, în echivalent 757.972.901 lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2019 şi care se distribuie astfel:

a) 22.228.800 euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte față de 24.081,014 euro în 2017;
b) 93.416.400 euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne față de 101.200,897 euro în 2017;
c) 46.877.400 euro pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine față de 50.783,642 euro în 2017.

Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naţionale tranzitorii se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, astfel:
a) prin raportarea sumei aferente ANT lapte la cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile;
b) prin raportarea sumei aferente ANT carne la efectivele de bovine eligibile;
c) prin raportarea sumei aferente ANT ovine/caprine la efectivele de femele ovine/caprine eligibile.

Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii se fac în lei, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 28 septembrie 2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 351 din 1 octombrie 2018.

De specificat că plafoanele vor intra pentru aprobare în ședință de Guvern urmând să fie publicate în Monitorul Oficial. De abia după aceea APIA poate stabili sumele care vor fi plătite în 2018 crescătorilor de animale.

Reamintim că pentru anul 2017 au fost achitate următoarele cuantumuri pentru ANTZ bovine și ovine:

ANT 7 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector lapte: 22,1885 euro/tonă
ANT 8 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema decuplată de producţie, specia bovine – sector carne: 88,6852 euro/cap
ANT 9 – Ajutor Naţional Tranzitoriu – Schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine: 5,2407 euro/cap

Fermierii se așteaptă la sume mai mici în acest an având în vedere scăderea plafoanelor alocate care sunt ”programate” să scadă progresiv până în 2020. Ministerul Agriculturii a dat asigurări că plata subvențiilor se va face până la 31 martie 2019 cu excepția schemelor unde fermierii trebuie să aducă documente justificative.