Compartimentul de asistență medicală comunitară din cadrul Directiei de Sănătate Publică Botoșani mulțumește prietenilor UNICEF pentru că ne sunt alături! Pentru activitățile de maximă importanță derulate de AMC Botoșani, UNICEF în ROMANIA sprijină rețeaua de asistență medicală comunitară Botoșani formată din 125 profesioniști (asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari) distribuiți în 74 comunități urbane și rurale cu livrarea de echipamente de protecție personală!

Profesioniștii care merg pe teren, la  firul ierbii,în sprijinul copiilor dezavantajați  și nu numai – asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, asistenți și lucrători sociali – au nevoie de protecție pentru a le putea fi alături copiilor vulnerabili și familiilor acestora și în perioada pandemiei de COVID-19

.

Activitățile concrete derulate de AMC:

–  catagrafia populaţiei generale din colectivitatea locală din punctul de vedere al determinanţilor stării de sănătate;

– identificarea activă a copiilor, gravidelor, lăuzelor neînscrişi/neînscrise pe listele medicilor de familie şi sprijinirea înscrierii acestora pe listele medicilor de familie;

– identificarea activă a femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei şi  informarea acestora despre serviciile de planificare familială şi contraceptive;

– semnalează medicului de familie problemele – cu privire la  copiii, gravidele, lăuzele cu risc din punct de vedere medical, social şi economic;

– furnizează servicii de sănătate preventive şi de promovare a comportamentelor favorabile sănătăţii copiilor, gravidelor şi lăuzelor, cu precădere celor provenind din familii sau grupuri vulnerabile;

– furnizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară şi terţiară la copiii, gravide, lăuze cu risc din punct de vedere medical, social şi economic;

– informează, educă şi conştientizează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi implementează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup;

– identificarea copiilor diagnosticaţi cu boli pentru care se ţine o evidenţă specială şi îndrumarea părinților și însoțirea, după caz, la medicul de familie şi/sau serviciile de sănătate de specialitate.

oate acestea sunt necesare deoarece ne confruntăm în continuare cu:

 • informare defectuoasă – precară a populației generale și  a populației feminine în special,
 • nivel de educație scăzut,
 • contientizarea tardivă,
 • sărăcie,
 • accesul limitat la medicina primară –distanțe mari,
 • calitatea de asigurat și neasigurat
 • punctual în județ avem 5 comune fără medic de familie titular,
 • sarcini precoce la minore ,
 • sarcini nedispensarizate,
 • anomalii congenitale,
 • comorbidități asociate,
 • cauze perinatale,
 • boli ale aparatului respirator,
 • accidente,
 • prematuritate etc.

În acest sens toată  rețeaua AMC  va fi dotată de către UNICEF în ROMÂNIA  cu echipament de protecție personală (12.100 perechi de mănuși, 25.410 măști faciale)!

Îmbunătățirea stării de sănătate este o prioritate a sănătății publice în general și a sănătății copiilor în special !!

Ne exprimăm întreaga disponibilitate pentru continuarea în anul 2020 a implementării activităților ce au ca finalitate diminuarea mortalitatii infantile și pentru  dezvoltarea unor noi  colaborări și proiecte cu  UNICEF în România  pentru a răspunde nevoilor copiilor aflați în situații de risc.

 

Vă mulțumim pentru efortul dvs. de a promova drepturile și bunăstarea fiecărui  COPIL  din întreaga  lume.      

Cu deosebita consideratie,

         Sursa: Comunicat de presă                                                         DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                                                                        Dr.Adascalitei Monica Delia