Din dorinţa de a oferi servicii publice de calitate, în beneficiul cetăţeanului român, Direcţia Generală de Paşapoarte a dezvoltat o aplicaţie prin care oferă posibilitatea cetăţeanului de a verifica în timp real statusul cererii de emitere a paşaportului electronic.

Link-ul este disponibil pe platforma www.epasapoarte.ro, pe site-ul oficial al Direcţiei Generale de Paşapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro, precum şi pe site-ul Instituţiei Prefectului- Judeţul Botoşani, având ca şi criterii de căutare următoarele:

  • Numărul cererii sau ultimele 8 caractere din CNP şi data depunerii cererii.

Având în vedere prevederile legale, dar şi necesitatea informării cetăţeanului cu privire la posibilitatea verificării în timp real a statusului cererii de emitere a paşaportului electronic, Serviciul  Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Botoşani emite cetăţeanului un tichet care conţine menţiuni privind:

  • data primirii cererii;
  • numele şi prenumele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea paşaportului;
  • data programată pentru eliberarea paşaportului;
  • numele şi prenumele persoanei împuternicite să ridice paşaportul, după caz;
  • numărul cererii de emitere a paşaportului electronic – dacă solicitarea este de acest fel.

Facem precizarea că această facilitate reprezintă dovada interesului permanent al  Direcţiei Generale de Paşapoarte pentru a gestiona cu responsabilitate timpul cetăţeanului, fiind o continuare a proiectului pentru programarea online a cetăţenilor în vederea depunerii cererilor de eliberare a paşapoartelor, utilizând adresa www.epasapoarte.ro, proiect implementat şi de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Botoşani începând cu data de 14.10.2017.

Totodată dorim să reamintim faptul că, începând cu data de 20.07.2018, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 133/2018 prin care s-a modificat şi completat Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, eliberarea paşaportului simplu temporar, valabil 1 an, se realizează în baza art. 17^1, motiv pentru care vă invităm la sediul  Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Botoşani din municipiul Botoşani, Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 24, judeţul Botoşani pentru a vă informa din timp cu privire la documentele necesar a fi prezentate, respectiv cu privire la termenele de eliberare ale documentelor de călătorie.