Toate unitățile de învățământ din județul Botoșani vor fi verificate de Inspectoratul Școlar Județean. Controlul are loc în perioada 13 – 24 ianuarie, și va viza încheierea situaţiei şcolare pentru semestrul I, anul şcolar 2019-2020. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, respectarea procedurilor de încheiere a situaţiilor şcolare semestriale, respectarea procedurilor de acordare a sancţiunilor, respectarea procedurilor privind transferurile elevilor, verificarea realizării măsurilor de remediere a disfuncţiilor constatate în inspecţiile tematice anterioare și acordarea consilierii necesare pentru asigurarea unui management eficient sunt obiectivele controlului.