În după-amiaza zilei de 16 aprilie a.c., la Darabani s-a desfășurat etapa pe protopopiat a Concursului Național Catehetic „Hristos: sufletul satului meu”, organizat de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2019 să fie declarat Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu, Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești. Cu această ocazie, pe parcursul întregului an se vor desfășura, la nivelul întregii Patriarhii, diverse manifestări cultural și educaționale, în rândul cărora se înscrie și Concursul Național Catehetic „Hristos: sufletul satului meu”.

Școala românească a luat ființă în tinda Bisericii și a coexistat în și împreună cu Biserica. Cooperarea dintre Biserică și Școală a adus o contribuție majoră la promovarea educației copiilor și tinerilor. Mediul acestei cooperări a fost satul românesc, făuritor și promotor al valorilor culturale și spirituale, precum cântece populare, tradiții, obiceiuri, meșteșuguri, artizanat etc. Prin urmare, rolul concursului este cel de a evidenția frumusețea satului românesc, în trecut și în prezent, tradiția și portul popular, unitatea de credință și de neam în țara noastră, conservate prin preoți, învățători, primari gospodari și oameni luminați ai satului românesc.
În această lumină, Sectorul Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, prin Biroul de cateheză din cadrul Protopopiatului Darabani, a organizat etapa locală a Concursului Național Catehetic, o manifestare cultural și educațională, în opinia participanților de mare ținută și cu o organizare deosebită. Adresându-se copiilor și tinerilor, preoților, profesorilor de religie și de alte discipline, precum și grupurilor parohiale, faza locală a Concursului a reunit în după-amiaza zilei de 16 aprilie 7 echipe, provenind din parohii din cuprinsul Protopopiatului, coordonate de preoții parohi și de profesori de alte discipline.

Echipele participante, reprezentând parohiile „Sf. Gheorghe” Horodiștea, „Sf. Nicolae” Darabani, „Nașterea Maicii Domnului” Concești, „Pogorârea Sf. Duh” Baranca-Hudești, „Sf. Împărați” Alba, „Sf. Nicolae” Suharău și „Pogorârea Sf. Duh” Smîrdan, au alcătuit portofolii cuprinzând lucrări din cele trei secțiuni ale Concursului, literară, artistic și multimedia, subordonate, bineînțeles, tematicii Anului omagial și comemorativ. Creativitatea participanților a impresionat în bună măsură atât juriul cât și pe organizatori. Poeziile despre biserica din sat sau despre preotul paroh, compunerile și eseurile, rugăciunile, icoanele pictate pe lemn sau pe hârtie, meșteșugăria tradițională sau din material neconvenționale, broderiile, origami, cântece tradiționale sau religioase, prezentări power-point sau filmulețe despre satul românesc, portul popular și dibăcia coordonatorilor echipelor participante, au scos la lumină potențialul copiilor și al tinerilor din satele aflate în cuprinsul Protopopiatului Darabani, și au evidențiat capacitatea satului românesc de a rodi, pe mai departe, talent, cultură, tradiție sau spiritualitate românească.

După prezentarea portofoliilor, prin mijlocirea poetului Victor Teișanu, originar din Darabani și membru al Uniunii Scriitorilor din România, toți participanții au luat contact cu satul și casa românească tradițională de odinioară, și au gustat din copilăria, tinerețea și formarea eruditului Academician dr. Leon Dănăilă, originar din Darabani, prin vizitarea casei memoriale din localitate, actualmente muzeu. Momentul a constituit, totodată, și spațiul în care juriul, alcătuit din doamnele profesoare Avîrvărei Elena, Căruceriu Lidia, Dănăilă Laura și din responsabilul cu catehizarea, a urmărit îndeplinirea, de către fiecare echipă, a criteriilor Concursului, alcătuind astfel clasamentul și pregătind premierea participanților.

Toate echipele participante și toți copiii și tinerii care le-au alcătuit, împreună cu preoții sau profesorii coordonatori au fost câștigători, prin implicare, creativitate, disponibilitate și concordanța cu tema concursului. Deoarece fiecare concurs trebuie să aibă un câștigător, la faza locală a Concursului Național Catehetic „Hristos: sufletul satului meu”, ediția 2019, premiul I a fost obținut de proiectul „Satul meu ca o poveste”, alcătuit de grupul catehetic din Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Concești, coordonat de parohul comunității, pr. prof. Alin Constantin Aroșoaie. Proiectul se califică astfel pentru faza eparhială, care va avea loc în data de 7 mai 2019 la Centrul eparhial de la Iași.

Toți participanții au primit premii, constând în diplome, cărți și produse alimentare, oferite prin sprijinul Biroului de catehizare al Arhiepiscopiei Iașilor, al Brutăriei „Sf. Împărați C-tin și Elena” Darabani și prin bunăvoința părintelui protopop Costică Pînzariu, gazda evenimentului. Cu multă recunoștință pentru toți ostenitorii, organizatorii și participanții la faza locală a Concursului Național Catehetic „Hristos: sufletul satului meu”, dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și ne exprimăm bucuria și nădejdea ca astfel de manifestări cultural și educaționale să devină o tradiție, aducând un plus de implicare, motivare și dorință de schimbare în conștiințele tuturor locuitorilor din cuprinsul Protopopiatului Darabani, ne-a comunicat  pr. Cosmin Pristavu, responsabil de catehizare în Protopopiatul Darabani. Informeaza cei http://darabaneni.ro/