Având în vedere rezultatele înregistrate de elevii botoșăneni în primul semestru al anului școlar în curs, precum și cele câteva sute de elevi aflați în situații de corigență ori cu situația neîncheiată după primul semestru de cursuri, la nivelul Inspectoratului școlar județean Botoșani s-a decis implementarea unei forme de evaluare sumativă unitară, în semestrul al doilea – teza cu subiect unic la nivel județean.

Se au în vedere doar disciplinele de importanță maximă pentru implementarea unor măsuri ameliorative și pentru realizarea unor materiale proiective utile pentru viitor. Colegii profesori membri în Consiliile consultative ale Inspectoratului școlar pentru matematică, limba română și istorie vor realiza subiectele și baremele de corectare astfel: itemul întâi pentru nota 5, itemul al doilea cu punctaj pentru maximum nota 7 și al treilea item, mai dificil, pentru note până la 10 (incluzând itemul întâi și doi).

Teza cu subiect unic anticipează așadar, evaluările standardizate anunțate recent de domnul Ministru al educației și vine în sprijinul elevilor, nu doar prin tipul de itemi, cu cele trei grade de dificultate, dar și prin faptul că va dura fix 50 minute și nu două-trei ore.

La fel de important este faptul că teza va conține doar itemi din materia parcursă în acest semestru și nu din materia predată în tot anul sau în ultimii ani, cum se proceda în unele cazuri, teza fiind tratată ca o simulare a examenelor naționale și nu ca o evaluare semestrială relevantă pentru progresul de etapă al elevului.

Ora de desfășurare – ora 13,00 este stabilită astfel încât să perturbăm cât mai puțin programul școlar al celorlalți elevi și să oferim șanse egale elevilor care învață fie în schimbul întâi, fie în schimbul al doilea. Le doresc elevilor mult succes și sper ca rezultatele să fie în concordanță cu efortul depus pentru însușirea cunoștințelor și formarea competențelor specifice, a motivației și timpului alocat învățării!