Cu bucurie și recunoștință, Parohia Sf. Împărați Constantin și Elena din Alba, Protopopiatul Darabani, a fost onorată să obțină locul 1 pe Protopopiatul și județul Botoșani în cadrul prestigiosului Concurs Național Catehetic ,,Hristos – cuvântul care vindecă”. Acestă realizare remarcabilă demonstrează nivelul înalt al implicării și dedicării membrilor comunității, în special al tinerilor, care și-au adus contribuția esențială în obținerea acestui prestigios trofeu.

Prin eforturile lor susținute și prin devotamentul lor față de valorile creștine, tinerii parohiei au reușit să se situeze pe primul loc în competiția din cadrul Protopopiatului și județului Botoșani. Această realizare deosebită marchează nu doar succesul lor personal, ci și capacitatea comunității de a se mobiliza și de a se implica activ în promovarea credinței și valorilor creștine.

De asemenea, Parohia Sf. Împărați Constantin și Elena a obținut un loc remarcabil și onorant, și anume locul 3 la nivelul întregii Eparhii. Acest lucru atestă nu doar angajamentul și pasiunea membrilor comunității, ci și calitatea și profunzimea programelor catehetice și spirituale desfășurate în cadrul parohiei.

Aceste realizări nu ar fi fost posibile fără sprijinul și susținerea întregii comunități parohiale, precum și a celor care au încurajat și au fost alături de eforturile lor. Prin unirea forțelor și prin colaborarea activă, acești membri ai comunității au demonstrat că pot realiza lucruri minunate și pot aduce lumină și speranță în viețile celor din jur.

În fața acestor momente de glorie și recunoaștere, comunitatea parohiei adresează mulțumiri sincere lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările primite și pentru harul de a fi mâna sa în viața lor. În același timp, se roagă ca El să îi călăuzească în continuare pe calea credinței și să le ofere puterea și harul de a fi mereu martori ai iubirii Sale în lumea aceasta. Parohia Sf. Împărați Constantin și Elena din Alba: O Poveste de Succes în Competiția Catehetică “Hristos – Cuvântul Care Vindecă”