Consiliul Economic și Social (CES) din România este un organism instituțional consultativ al Parlamentului și al Guvernului. Acest for constituțional ar trebui să fie un loc de reprezentare, dialog și dezbatere al partenerilor sociali și societății civile organizate. În ultimii ani lucrurile nu au stat chiar așa. CES  poate propune proiecte de acte legislative și în același timp oferă avize pe proiectele de hotărâre sau de lege emise de Guvern sau Parlament.

CES este format din 45 de membri, pe o structură tripartită, cu următoarea distribuție: 15 membri numiți de confederațiile patronale reprezentative la nivel național, constituind partea patronală; 15 membri numiți de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național, constituind partea sindicală și15 membri reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale, numiți prin decizie a prim-ministrului. Organizațiile non-guvernamentale care doresc să-l susțină pe Ștefan Teișanu trebuie să se înscrie pe platforma  www.votong.ro până cel târziu joi, 19 noiembrie, și apoi să-l voteze în perioada 22-23 noiembrie.

Consiliul Economic și Social este un organism prevăzut de Constituție prin care Guvernul și Parlamentul au obligația de a se consulta cu specialiști din patronate, sindicate și societatea civilă înainte de a aproba legi, hotărâri și ordonanțe. De asemenea, CES-ul poate face la rândul său propuneri de legi și alte politici publice, pornind de la expertiza membrilor săi și a specialiștilor din societate. Din păcate, CES nu este în acest moment în România o instituție vizibilă, transparentă și proactivă. Am încredere că o societate civilă puternică, împreună cu reprezentanții patronatelor și sindicatelor, poate schimba asta.
 

În decizia mea de a candida pentru Consiliul Economic și Social a contat și faptul că, la fel ca în mai toate forurile Statului Român, cultura nu este suficient de bine reprezentată în CES. De fapt, e un domeniu abia amintit între două virgule. În realitate, cultura produce în fiecare an peste 3,5% din PIB-ul României, semnificativ mai mult decât industria extractivă sau turismul, de exemplu. Dincolo de rolul său economic important, ca generator de valoare economică, ca angajator direct sau indirect de sute de mii de persoane și ca și catalizator de dezvoltare economică, domeniul culturii este esențial pentru buna funcționare a societății, în ansamblul său. Rolul său social este fundamental: cultura ne face orașele mai inclusive, mai echitabile, mai sănătoase și mai funcționale, iar pe noi toți mai deschiși, mai umani și mai buni, a declarat pentruhttp://Darabaneni.ro/Ștefan Teișanu.