Pentru ca trecerea de la un an la altul să nu fie umbrită de evenimente nedorite, pompierii botoșăneni vă recomandă :

–  nu utilizaţi artificii, petarde, rachete şi alte mijloace pirotehnice în încăperi şi spaţii închise, cu aglomerări de persoane, balcoane, holuri de bloc şi pe terase. Astfel de activităţi se vor desfăşura în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, în aer liber, la distanţe de siguranţă faţă de oameni, clădiri, arbori şi autovehicule;

–   nu permiteţi copiilor să utilizeze asemenea mijloace pirotehnice;

– nu parcaţi autovehiculele în locuri care să blocheze sau să îngreuneze accesul autospecialelor de intervenţie ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă;

–   nu suprasolicitați instalaţiile electrice;

–   nu faceţi foc de tabără în imediata vecinătate a cabanelor montane sau pe timp de vânt;

–   nu supraalimentați sobele cu sau fără acumulare de căldură;

– nu așezați mobilierul (scaune, mese) în imediata vecinătate a acestor mijloace de încălzire;

–   nu uscați hainele pe sobă;

–   nu utilizaţi instalaţii de iluminat ornamental cu defecţiuni sau improvizaţii.

          Organizatorii de evenimente cu aflux de persoane trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: 

          – respectarea capacității maxime de utilizatori ai spațiului în care se desfășoară evenimentul;

          – asigurarea măsurilor privind evacuarea utilizatorilor în cazul producerii unei situații de urgență;

          – asigurarea funcționării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotarea spațiului respectiv;

          – instruirea personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și care asigură intervenția la locul de muncă.