SERVICII DE DEZINSECŢIE:
Firma noastră vă oferă un pachet de servicii intergrate de combatere a dăunătorilor
(Intergranted Pest Management) care combina metodele clasice şi moderne de combatare şi
[revemore a daimatpro; pentru  punctele dvs.de lucru (instituţii publice, birouri, locuri de joacă, hale,
Sedii, parcuri, locuinţe societăţi comerciale, etc), coroborate cu implementarea unui sistem de
Monitorizare a vectorilor şi verificarea periodică a acestora, cu scopul de a controla şi reduce
Eficient acţiunea dăunătorilor.                                       Telefon 0740512481
        Preţ negociabil în funcţie de suprafaţă.
                                         SERVICII DE DECONTAMINARE PROFESIOLANA:
De asemenea firma noastră oferă şi servicii de decomtaminare profesională cu produse
Biodergradabile pe bază de peroxid de hidrogen cu ajutorul nebulizatorului ULV.
Nebulizatorul este un dispozitiv care capacitatea de pulverizare a soluţiei dezinfecţiei
În particule foarte fine între 1 şi 5 microni astfel dezinfectează şi sterilizează aerul şi suprafeţele
În spati civile comerciale de servicii industriale medicale şi domestice. Ceața formată de acest
Dispozi îşi face drum în zone strânse/fisuri/orificii de aserisire şi se aşează pe toate suprafeţele
Pentru a ucide germenii şi agenţi patogeni.
Aceast proces este ideal în zone mai mari sau mici în special cu multe articole/piese
De echipament care sunt foarte greu de curăţat minuţios şi fiecare în mod particular.
                                   SERVICII DE DERATIZARE
Deratizarea-distrugerea rozătoarelor dăunătoare are un rol deosebit de important deoarece
Acestea constituite un permanent pericol de boli şi pierderi economice, deratizarea este obligatorie
Pentru protecţia sănătăţi populaţiei.
                         Preţ negociabil în funcţie de suprafaţă

    RELAȚII LA TELEFON 0740512481