Astăzi, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani a avut loc convocarea şefilor Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) din județ.

Activitatea se desfăşoară trimestrial în baza Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2019.

Principalul scop al convocării este de creștere a nivelului de pregătire și îndrumare a șefilor SVSU pentru a acționa cu operativitate și profesionalism pe linia monitorizării și gestionării tuturor situațiilor de urgență generate de riscurile specifice domeniului de responsabilitate.

În deschidere, a fost ținut un moment de reculegere în memoria șefului SVSU al comunei Călărași, Dorin Sîrghi, care a decedat în urmă cu două săptămâni.

Pe timpul întâlnirii au fost prezentate aspecte legate de concluziile rezultate în urma analizei activității de coordonare a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, precum și reguli și tehnici de acordare a primului ajutor calificat în fază prespitalicească.

Totodată, s-au adus în discuție criteriile de performanță privind constituirea, îndrumarea și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

Prezent la convocare, inspectorul șef al ISU Botoșani, colonel dr.ing. Mihail Cristian Amarandei, le-a solicitat șefilor SVSU intensificarea activităților la nivelul unităților administrativ-teritoriale pentru asigurarea climatului de siguranță a cetățenilor în cazul producerii unor situații de urgență la gospodăriile populației.

Translate »

⛔Nu puteți copia conținutul acestei pagini!⛔