La 23 iunie 2019 s-a stins din viață președintele Societății „Golgota’’ a românilor din Ucraina, domnul  Octavian Bivolaru, la vârsta de 83 de ani, originar din satul Culiceni, raionul Herta, regiunea Cernăuți.

Societatea Victimelor Represaliilor Staliniste „Golgota”, pe care a condus-o Octavian Bivolaru, a fost fondată la 1 februarie 1992, este o organizație cu statut național, apără drepturile persoanelor deportate și persecutate în perioada regimului stalinist, precum şi ale urmaşilor acestora. Asociaţia se preocupă de promovarea cunoaşterii adevărului istoric, de păstrarea memoriei celor persecutați și deportați în Siberia și alte locuri, adevărate drame colective de o mare intensitate.

În fiecare an, Societatea „Golgota” organizează evenimente comemorative – mitinguri, parastase de comemorare a victimelor regimului stalinist, inițiază conferințe internaționale în cadrul cărora se dezbat teme care vizează deportările regimului sovietic în Siberia, masacrele și lagărele de muncă forțată din fosta URSS. Publică cărți, documente și memoriile supraviețuitorilor deportărilor sovietice. Ridică monumente în memoria victimelor represaliilor staliniste.

Pe parcursul acestor ani, datorită eforturilor și devotamentului național al regretatului Octavian Bivolaru, Societatea „Golgota” a devenit un important centru asociativ al românilor din Ucraina.

Centrul Media BucPress – asociația jurnaliștilor români din Ucraina – transmite sincere condoleanțe familiei reprezentantului de vază al comunității românești din regiunea Cernăuți, rudelor, prietenilor, tuturor românilor în legătură cu irecuperabila pierdere.

 Relateaza Agenția BucPress – www.bucpress.eu