Un nou recensământ al populaţiei şi locuinţelor din România va avea loc anul viitor.

Potrivit unei ordonanţe de urgenţă a guvernului, cei care vor refuza să ofere informaţiile solicitate sau vor furniza date eronate sau incomplete riscă amenzi de la 1.000 la 3.000 de lei.La ultimul recensământ, în 2011, populaţia stabilă a României era de 20,1 milioane de persoane, din care 51% erau femei.De asemenea, în ţară erau înregistrate 7,1 milioane de gospodării.

Preocupările actuale ale demografiei se orientează tot mai mult spre cunoaşterea, descrierea şi analiza evoluţiei familiilor şi a gospodăriilor, ca formă esenţială a modului de convieţuire umană, suport informaţional statistic esenţial pentru construirea politicilor de dezvoltare economică şi socială a ţării.

Prin strategia elaborată cu privire la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor,se va extinde fondul de informaţii care să caracterizeze evoluţia în timp a familiilor, respectiv a gospodăriilor – componentele de bază ale convieţuirii umane.

În acest fel vor putea fi descrise în viitor tendinţele principale ale evoluţiei familiilor şi gospodăriilor, din care să se desprindă prin studiu aspecte privind:

  • fenomenul de îmbătrânire a populaţei;
  • creşterea gospodăriilor de persoane singure sau a familiilor monoparentale;
  • evaluarea numărului şi structurii generaţiilor care convieţuiesc în cadrul familiei;
  • structura familiilor după numărul de copii şi cel al copiilor întreţinuţi;
  • componenţa familiilor după relaţiile de rudenie sau parentale;
  • statutul femeilor în cadrul familiei;
  • fenomenul migraţiei, în special al migraţiei temporare, la muncă în străinătate şi altele.

În perspectiva următoarelor decenii, situaţia şi evoluţia familiilor trebuie cercetate mai complex, în multiplele lor corelaţii demografice şi social-economice, având în vedere faptul că o dezvoltare umană durabilă nu poate omite rolul pe care familia îl are şi îl va avea în evoluţia societăţii.

Astfel de obiective, deopotrivă generoase, dar şi complexe, nu pot fi abordate fără informaţiile preţioase ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, mai pregnant orientat spre asigurarea de informaţii pertinente şi foarte detaliate, care să poată fi utilizate în lucrări şi cercetări asupra unor aspecte prioritare ale dezvoltării durabile, cum sunt cele privind dezvoltarea reţelei aşezărilor umane şi ale amenajării teritoriului (inclusiv a studiilor de urbanism), cele ale aspectelor calităţii vieţii legate de condiţiile de locuit (inclusiv ale utilizării fondului unităţilor de locuit), privind fundamentarea dezvoltării construcţiilor de locuinţe şi a dotărilor edilitare necesare, cele legate de mediul ambiant.

În plus, cerinţele prioritare ale fundamentării strategiei şi programelor de dezvoltare regională, precum şi a programelor de dezvoltare economică şi socială a unor regiuni şi zone defavorizate, vor putea fi satisfăcute prin valorificarea corespunzătoare a informaţiilor disponibile ale recensământului.

Aceste informaţii nu pot fi obţinute decât printr-o participare şi cooperare responsabilă a tuturor locuitorilor României, prin răspunsuri oneste la întrebările recenzorilor, ştiut fiind că toate aceste informatii se bucură, în conformitate cu Legea statistică, de confidenţialitate absolută, că ele nu pot fi folosite în nici un fel de circumstanţe altfel decât în scopuri statistice.