În inima județului Botoșani, în comuna Tudora, s-a desfășurat un eveniment de o importanță deosebită: Simpozionul Internațional organizat în onoarea Prof. univ. Dr. Ing. Constantin Vasilică, cu prilejul aniversării a 90 de ani de la nașterea sa. Acest moment de sărbătoare a adus laolaltă personalități marcante din domeniul agronomic, precum și membri ai comunității locale, într-o manifestare ce a subliniat încă o dată valoarea și contribuția excepțională a marelui profesor la dezvoltarea învățământului superior agronomic românesc.

Născut în Tudora, Prof. univ. Dr. Ing. Constantin Vasilică și-a păstrat mereu rădăcinile puternic ancorate în acest colț de pământ botoșănean. De-a lungul unei cariere ce s-a întins pe parcursul a peste șase decenii, profesorul Vasilică a devenit un reper în domeniul fitotehniei, fiind recunoscut la nivel internațional pentru contribuțiile sale remarcabile. Ca dascăl, el a fost o sursă de inspirație pentru nenumărați studenți, în special pentru cei proveniți din mediul rural, pe care i-a încurajat și sprijinit necontenit.

În semn de recunoștință pentru studenții care i-au călcat pe urme, profesorul Vasilică a lăsat prin testament o bursă anuală, acordată celui mai merituos student de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași. Această inițiativă continuă să motiveze tinerii să aspire la excelență în domeniul lor de studiu, păstrând vie amintirea mentorului lor.

Simpozionul a debutat cu un Tedeum oficiat de un sobor de preoți, în frunte cu preotul protopop Petru Fercal, aducând astfel un omagiu spiritual celui care a fost nu doar un om de știință, ci și un exemplu de credință și devotament pentru comunitatea sa.

Pe parcursul evenimentului, numeroși profesori universitari și doctori în științe agricole și medicină veterinară au luat cuvântul, evocând personalitatea deosebită și imensa contribuție a profesorului Vasilică la dezvoltarea învățământului universitar. Discursurile au scos în evidență nu doar realizările sale academice, ci și calitățile umane care l-au transformat într-un model de urmat.

Simpozionul a fost completat de momente artistice deosebite, susținute de ansamblurile de dansuri populare, care au adus un plus de culoare și tradiție evenimentului. Participanții au avut, de asemenea, ocazia de a vizita casa părintească a profesorului Vasilică, un loc încărcat de amintiri și semnificații.

Felicitări speciale au fost adresate primarului comunei Tudora, domnul Constantin Cocoreanu, pentru organizarea impecabilă a acestui eveniment. Prin eforturile sale, comunitatea a reușit să onoreze cum se cuvine memoria unei personalități de excepție și să aducă în prim-plan valorile autentice și geniul local.

Evenimentul a fost un prilej de reflecție și recunoștință pentru tot ceea ce a însemnat Prof. univ. Dr. Ing. Constantin Vasilică pentru învățământul superior agronomic și pentru comunitatea botoșăneană, lăsând o moștenire durabilă pentru generațiile viitoare.

Consiliul Județean Botoșani și Primăria Comunei Tudora își exprimă profunda recunoștință față de toți cei care au contribuit la organizarea și desfășurarea acestui simpozion. Acest eveniment a fost un exemplu de cum valorile autentice ale comunității pot fi celebrate și păstrate pentru posteritate.