„Avem punctul de vedere al Ministerului Muncii prin care ni se transmite faptul că îngrijorarea protestatarilor nu are fundament pentru că finanţarea serviciilor sociale, încă din anul 2000, se face de către autorităţile publice locale, bineînţeles cu sprijinul bugetului de stat.
Dacă până acum aceste sume erau prevăzute într-un capitol distinct, începând din acest an, aceste fonduri sunt incluse în sumele de echilibrare asigurate tot de la bugetul de stat, sume provenite din cotele defalcate din TVA şi prin cedarea 100% a impozitului pe venit către autorităţile judeţene şi locale.
Avem şi un punct de vedere al Ministerului Finanţelor care transmite că pentru eficientizarea şi responsabilizarea APL-urilor se va prelua de către UAT-uri finanţarea integrală a cheltuielilor descentralizate aferente sistemului de protecţie a copilului, a centrelor pentru persoanele cu handicap, drepturile salariale ale însoţitorilor şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap care în prezent sunt plătite de către primării în proporţie de 10%.
Deci, autorităţile publice locale trebuie să-şi gestioneze fondurile puse la dispoziţie şi să prioritizeze acordarea salariilor şi indemnizaţiilor.
La nivel naţional, în comparaţie cu anul trecut, când de la bugetul de stat s-au plătit 6,4 miliarde de lei pentru serviciile sociale, anul acesta autorităţile locale care vor prelua integral această sarcină vor primi de la guvern 11 miliarde de lei din cota TVA.

Prin legea bugetului de stat, autorităţile locale sunt obligate să asigure plata salariilor şi indemnizaţiilor din sumele care vor fi alocate. Articolul 5, litera i), alin.8 din proiectul Legii bugetului de stat prevde că în anul 2019 finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice a persoanelor adulte cu handicap de la nivelul judeţelor se finanţează exclusiv din veniturile proprii ale acestora şi din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz, iar finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor/ oraşelor/ municipiilor se asigură exclusiv din veniturile proprii ale acestora şi din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz. Adică, dacă UAT nu are suficienţi bani pentru plata acestor sarcini, solicită sume de echilibrare a bugetului de la nivel central”.

Prin proiectul de buget, aceste sume de echilibrare aferente judeţului Botoşani sunt mai mari decât cele de anul trecut cu 233%, deci în definitiv autorităţile publice locale vor avea la dispoziţie banii necesari pentru plata salariilor asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi.