Programul guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE”. Tinerii care urmează o forma de învățământ pot solicita credit fără dobândă de până la 40.000 de lei.

Tinerii români care nu au un loc de muncă stabil sau care sunt în perioada studiilor vor putea solicita credite fără dobândă. Mai exact, tinerii cu vârsta de până la 26 de ani și fără venituri pot solicita credite fără dobândă de până la 40.000 de lei. Programul se adresează tinerilor fără un loc de muncă sau care sunt încă în perioada studiilor. Creditul este destinat acoperirii nevoilor tinerilor, și anume a cheltuielilor legate de educație, sănătate, cultură, sport și altele.Se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale beneficiarului, inclusiv ale familiei
acestuia:
a) plata cărţilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;
b) plata creşelor, grădiniţelor, şcolilor particulare;
c) plata cursurilor de specializare/calificare;
d) plata cursurilor de pregătire profesională;
e) taxe de studii, inclusiv master, doctorat, MBA;
f) plata chiriei, a cheltuielilor de întreţinere şi a utilităţilor;
g) plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti;
h) o parte din cheltuielile pentru construcţia sau achiziţia unei locuinţe;
i) cheltuielile pentru modernizarea sau renovarea unei locuinţe;

j) costul medicamentelor, analizelor, produselor de protezare/ortezare, serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;
k) achiziţionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate;
l) abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee;
m) costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;
n) achiziţia de articole sportive, instrumente muzicale şi alte echipamente necesare pregătirii profesionale în învăţământul de specialitate (tehnic şi de artă);
o) taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri;
p) cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări ştiinţifice şi concursuri.

Împrumutul se acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranşe, în funcţie de documentele justificative prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă.

Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de graţie, o
singură dată pentru acelaşi beneficiar.

Garanția statului va fi de 80% și acordată prin Fondul Național de Garantare a creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, iar dobânda va fi subvenționată de către stat.