lnspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al județului Botoșani, în calitate de beneficiar, implementează proiectul Acțiuni Comune pentru Prevenirea Dezastrelor Naturale și Cauzate de Om la Granița Româno-Ucraineană (cod proiect 2SOFT/4.2/179).

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți colaborarea transfrontalieră în domeniul limitării situațiilor de urgență. Proiectul este implementat de un consorțiu format din 4 parteneri: Comuna Concești, județul Botoșani; Comuna Havârna, județul Botoșani; Comuna Mămăliga, regiunea Cernăuți, Ucraina; și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, cu un buget total aprobat de 549.334,02 EUR, din care 494.400,61 EUR (aproximativ 2.180.306,69 RON/ 14.510.657,90 UAH) reprezintă contribuția nerambursabilă din partea Uniunii Europene, prin intermediul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 (pentru mai multe informații despre program vă rugăm vizitați: http://www.ro-ua.net).

Pe durata implementării proiectului, au fost achiziționate echipamente specializate și dotări necesare intervențiilor în situații de urgență: autospeciale, echipamente de salvare, echipamente de protecție pentru personalul de intervenție etc. Acestea vor fi utilizate în cadrul departamentelor specializate din comunitățile românești și ucrainene implicate în proiect, eficientizând activitatea lor.

Proiectul implică și modernizarea Detașamentului de Pompieri din Dorohoi, subordonată ISU Botoșani pentru îmbunătățirea capacității instituției de a instrui personalul și populația generală în a interveni pe durata situațiilor de urgență. Lucrările de modernizare sunt în curs de implementare și sunt prevăzute a se finaliza la începutul primăverii acestui an.

În vederea îmbunătățirii eficienței colaborării transfrontaliere în domeniul prevenirii situațiilor de urgență, proiectul a implicat organizarea a 4 întâlniri de lucru între reprezentanții tuturor partenerilor, în care au fost discutate provocările comune în prevenirea dezastrelor naturale și cauzate de om și au fost analizate posibile soluții comune. Întâlnirile au avut loc online, cu participarea specialiștilor la nivel local.

O altă activitate importantă ce va fi implementată în cadrul proiectului este instruirea personalului existent la nivel local și a voluntarilor în domeniul intervențiilor în situații de urgență. Participanții vor fi persoane cu atribuții relevante, din comunitățile implicate în proiect (comunele Concești și Havârna din județul Botoșani, România și comuna Mămăliga din regiunea Cernăuți, Ucraina) iar instruirea va fi susținută pe baza unei curricule comune de formare ce va fi creată tot în cadrul acestui proiect.

Proiectul astfel contribuie la implementarea Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 și la atingerea obiectivului general al Instrumentului de Vecinătate European: de a evolua spre prosperitate și o bună vecinătate prin activități de cooperare transfrontalieră desfășurate în zona de graniță.