U.A.T. COMUNA PĂLTINIȘ, în calitate de beneficiar, dorește să aducă la cunoștința publicului dezvoltarea capacității de intervenție în Situații de Urgență la nivel local, ca urmare a investițiilor realizate în cadrul proiectului Soluții comune la probleme comune: „dezastre naturale și cauzate de om la granița Româno-Ucraineană” (cod proiect 2SOFT/4.2/160).

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea colaborării transfrontaliere în domeniul prevenirii Situațiilor de Urgență , în special la nivelul consorțiului format din 4 parteneri: Comuna Paltiniș, județul Botoșani; Comuna Hudești, județul Botoșani; Consiliul Local Mămăliga, districtul Cernăuți, Ucraina și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) ”Nicolae Iorga” al județului Botoșani și dispune de un buget total aprobat de 553.587,92 EUR, din care 494.829,4 EUR (aproximativ 2.438.271,86 RON / 16.152.785,38 UAH) finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene, prin Programul Operațional Comun România-Ucraina ENI-CBC 2014-2020 (mai multe informații despre program pot fi accesate la link-ul: www.ro-ua.net).

Până în prezent au fost achiziționate peste 150 de echipamente specializate (3 autospeciale de intervenție rapidă, echipamente de salvare, echipamente de protecție pentru pompieri etc.) ce au intrat în dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din cadrul primăriilor Păltiniș, Hudești (România) și Mămăliga (Ucraina) dar și a Detașamentului de Pompieri Dorohoi din subordinea ISU Botoșani. Valoarea acestor echipamente se ridică la peste 190.000 EUR. Aceste investiții vor continua și în perioada următoare, Comuna Mămăliga (Ucraina) urmând să investească în extinderea sistemului local de alarmare a populației.

În perioada următoare partenerii vor finaliza un plan comun de acțiune, elaborat de un grup de 8 experți, ce are ca scop eficientizarea cooperării în Situații de Urgență (inundații, incendii și alte dezastre naturale sau cauzate de om) nu doar la nivel local sau regional, ci și la nivel transfrontalier. Acest document va fi supus aprobării și adoptării de către factorii de decizie de la nivel local din Păltiniș, Hudești (România) și Mămăliga (Ucraina). Această inițiativă ca contribui și la întărirea relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina cu privire la politicile de asigurare a siguranței și securității populației.

Tot în perioada următoare vor fi realizate lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii existente la nivelul Departamentului de Pompieri Dorohoi din subordinea ISU Botoșani. Aceste lucrări vor contribui la creșterea capacității de instruire și intervenție a personalului operativ și, implicit, la eficientizarea răspunsului instituției în situații de urgență.

Persoană de contact pentru informații suplimentare:

CIOBANU FLORIN – IOAN, TEL. 0760666655, E-mail: svsupaltinisbt@gmail.com

Foto 1. Autospeciala achiziționată în proiect de Comuna Păltiniș, jud. Botoșani

Foto 2. Autospeciala achiziționată în proiect de Comuna Hudești, jud. Botoșani

 

Foto 3. Autospeciala achiziționată în proiect de Comuna Mămăliga, Cernăuți, Ucraina

Foto 4. Echipament de protecție achiziționat în proiect de ISU Botoșani

  

Translate »

⛔Nu puteți copia conținutul acestei pagini!⛔