Numele beneficiarului: Comuna HUDEȘTI

I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1

Numele proiectului de investiție: „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Hudești, județul Botoșani”

Cod proiect: C10-I1.2-53 / 16.05.2022

Contract de finanțare nr.2665/10.01.2023

Durata proiectului: 27 de luni; Data de începere: 10.01.2023; Data finalizare: 10.04.2025

Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului local

.

Obiectivele generale urmărite:

 • Creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor fata de administrația publica locala

 • Asigurarea unui climat civilizat, curat si sigur pentru cetățenii comunității

 • Compensarea decalajelor intre mediul rural si cel urban

 • Creșterea calității serviciilor publice si extinderea ariei de activitate a acestora

Obiectivele specifice urmărite:

 • Creșterea interacțiunii cu cetățenii comunității

 • Încurajarea spiritului civic si a participării cetățenilor la actul de administrare

 • Simplificarea procedurilor si scăderea timpilor de lucru si de așteptare in cadrul proceselor autorității publice locale

 • Creșterea calității si gradului de utilizare a serviciilor publice comunitare

 • Monitorizarea si optimizarea consumurilor de energie

 • Crearea bazelor de date a consumurilor de energie si a parametrilor de mediu

 • Instalarea de mobilier urban inteligent, conducând la creșterea ariei de acoperire a sistemului WiFi in spatiile publice si creșterea ariilor iluminate

 • Monitorizarea si controlul in timp real a infrastructurii tehnico-municipale de iluminat public

 • Monitorizarea parametrilor relevanți de mediu

 • Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice și hybrid

Valoare totală proiect: 2.195.407,53 lei

Valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR:1.844.880,28 lei

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: domnul Atomei Viorel – primar, telefon: 0231623250, e-mail: primariahudestibt@gmail.com

 

Număr de vizualizari: 2,536