În Monitorul Oficial nr. 109 / 12.02.2019 a fost publicată HG nr. 57 / 2019, pentru modificarea și completarea HG 500 / 2017 privind aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii ,, potrivit căreia:

  • Perioada de înscriere pentru anul 2019 este cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei HG și 28 martie 2019, inclusiv.
  • Perioada de cerere în care producția de lână poate fi valorificată este între 29 martie 2019 – 30 septembrie 2019, inclusiv.

Având în vedere că perioada de înscriere pentru anul 2019 este 12.02.2019  – 28.03.2019 , așteptăm pe toți cei interesați să se înscrie in Registrul de evidență , la sediul DAJ BOTOȘANI.

DAJ  BOTOȘANI – 13.02.2019