Pe site-ul I.P.J. Hunedoara există model de cerere pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, astfel încât cetățenii se pot prezenta cu formularul direct completat la ghișee, economisind timpul de așteptare.

Formularul poate fi transmis scanat și pe adresa de mail cazier@hd.politiaromana.ro, însă eliberarea se face la centrul de eliberare după trei zile lucrătoare, astfel încât cererea să poată fi procesată în timp util.

În acest caz, la eliberarea certificatelor de cazier se va prezenta solicitantul personal având asupra sa cartea de identitate în original și în termenul de valabilitate. Lipsa cărții de identitate duce la imposibilitatea eliberării certificatului de cazier judiciar.