Pentru cititorii noștri interesați să afle informații din NE jud.Botoșani,din județul nostru,din România,din Republica Moldova și Ucraina,ne propunem să vă dăm informații prin imagini și comentarii.În câteva episoade vă prezentăm orașul Darabani,începând cu intrarea în acest oraș dinspre R.Moldova-Rădauți Prut și dinspre Havârna-Mileanca.Un scurt istoric al orașului conf.Wikipedia:

Istorie

Prima atestare documentară a localității (numită atunci Căbiceni) datează din 1546, într-un act de danie semnat de către domnitorul Petru Rareș. Localitatea este numită pentru prima oară Darabani într-o hartă din 1725, ca apoi să fie amintitǎ în celebra “Catagrafia Moldovei” din 1774. La acea vreme în Darabani locuiau 90 de familii.

Stema interbelică

În 1834hatmanul și marele logofăt Theodor Balș, proprietarul moșiei Darabani, își inaugurează aici conacul cu douăzeci și patru de încăperi, edificiu dominat de stilul arhitectonic grecesc. Actul de întemeiere a târgului Darabani este emis, la cererea lui Balș, în 1837 și poartă pecetea domnitorului Mihail Sturdza.

Între 1834 și 1840 se construiește biserica Sfântul Nicolae, ctitoria hatmanului Balș. În 1841 se înființează la Darabani prima școală sătească de stat din Moldova și se folosește prima ștampilă cu inscripția “Târgul Darabani”. Recensământul din 1845 consemnează la Darabani 1120 de locuitori.

În urma unei înțelegeri între proprietarul moșiei și locuitorii evrei ai târgului, prin care populația minoritară a fost favorizată economic, începe un puternic exod către târgul Darabani dinspre ținuturile basarabene. În acest fel, populația evreiască crește numeric exploziv până prin anii 1870, contribuind decisiv la dezvoltarea comerțului și economiei locale.

În 1865 se dau în folosință publică primul post telegrafic și prima șosea pietruită. Spitalul târgului se inaugurează în 1895, prima farmacie în 1901, judecătoria în 1912, iar Ateneul cultural și biblioteca publică în 1924. Din 1872 stăpâna moșiei este Smaranda, fiica întemeietorului Th. Balș, care o administrează împreună cu soțul său grec George Cimara până în 1885.

1957 este anul de debut al învățământului liceal din Darabani, iar în 1968, în urma reformei teritoriale, localitatea devine oficial oraș.”/Imaginile sunt din data de 10 octombrie 2020.În următoarea postare vom prezenta imagini din orașul Darabani.Vizionare plăcută și sănătate!