Ne aflăm în anul de grație 2020 la 30 de ani distanță de la trecerea României de la socialism la capitalism.La conducerea comunelor și orașelor,odată la 4 ani avem alegeri locale,când poporul,prin vot,alege administrația locală.Sunt aleși primari și consilieri locali,din rândul cărora se alege viceprimarul localității.Fiecare primărie funcționează cu personal angajat conform organigramei aprobate și personal ales prin vot,retribuit din bugetul local.Această organigramă este un ghid standard de funcționare,care poate fi modificat în funcție de necesitățile comunității.Așa se face că din organigramă,face parte și cantonierul comunal.Dacă la orașe și municipii,există servicii de salubritate cu personal de specialitate angajat,în mediul rural,la comune,este nevoie de angajarea unui cantonier.Iată ce prevedea o lege din anul 1929,în plin capitalism:

Serviciile comunale | Lege 167/1929 SECȚIA I                                              Serviciile comunale

Art. 171. –

Serviciile necesare fiecărei administrațiuni,atât sătești cât și comunale,precum și personalul lor, se stabilesc în limitele mijloacelor, printr’un regulament prin care se va determina și atribuțiunile și retribuțiunile, întrucât acestea nu vor fi prevăzute prin legea de față sau prin legi speciale.

Art. 172. –

Fiecare comună va avea un secretar sau un notar, un încasator sau un casier și personalul necesar pentru serviciile comunale.

În măsura mijloacelor lor comunele urbane ca și cele rurale precum și satele, vor putea angaja și alți funcționari precum: surori de ocrotire, medici sau agenți sanitari, medici sau agenți veterinari, moașe, conductori, picheri, cantonieri, agronomi, interpreți, telefoniști, factori poștali, pompieri.”/Referindu-ne strict la cantonierii comunali,aceștia n-au fost excluși din organigramă,nici în timpul comunismului biruitor.Ce se întâmplă acum în comune,unde cantonierii au multă treabă și nu mai prididesc cu atribuțiunile!Puține comune din jud.Botoșani,au rețea de apă și canalizare,drumuri asfaltate și modernizate.În marea lor majoritate,în comunele județului nostru,drumurile comunale sau sătești,nu sunt întreținute,nu au șanțuri corespunzătoare în vederea captării și deversării apei pluviale.Limita de proprietate a unei gospodării,este gardul proprietarului.Suprafața ce trece de la gard,șanț spre drum,este domeniu public și aparține spre administrare primăriei.În perioada trecută,fiecare gospodar era obligat să aibă săpat în fața locuinței sale un șanț corespunzător,pe cheltuială proprie.Tot proprietarul era obligat să curețe buruienile și vegetația din fața proprietății.Ce se întâmplă acum în anul 2020?Populația satelor este îmbătrânită,sunt pensionari care nu mai pot face efort fizic,marea majoritate fiind bolnavi.Tineretul satelor este plecat la muncă în străinătate și rar se mai întoarce în sat.Când vin acasă,nu sapă ei șanțuri sau curăță bălăriile!Totul a rămas pe seama cantonierului comunal și a persoanelor cu ajutor social.În unele comune,consiliile locale au decis,ca amenzile datorate bugetului local,să fie achitate prin zile de muncă în folosul comunității (igienizarea domeniului public).Cantonierul comunal,nu mai umblă,ca pe vremea lui „ceașcă”,cu lopata sau hârlețul….pe spate.Nu.Ei sunt la dispoziția primarului și a viceprimarului,care-i folosesc după cum cred ei.S-a ajuns până acolo,încât cantonierul să fie mecanic de întreținere pompe (la bazinele de apă potabilă),să fie mecanic de întreținere a mașinilor și utilaelor primăriei.Așa se întâmpla în mandatul electoral trecut în com.Havârna,unde cantonierul,un băiat tânăr și priceput,făcea de toate,inclusiv șofer pe mașina primăriei…..Dar cu șanțurile,podurile și podețele,cum rămâne?S-a ajuns acum,când după o vară cu secetă prelungită,să ne binecuvânteze Bunul Dumnezeu cu ploi.Apa mătură pietrișul de pe drumuri,șanțurile sunt colmatate,podețele la fel și apa,curge ….din deal în vale….direct în ogrăzile gospodarilor.Așa-i bine!Nu-i frumos și-i păgubos.Noroc că iarna este aproape și precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.Dar vine anotimpul primăvara și apa rezultată din topirea zăpezii și cea pluvială,iar vor crea probleme cetățenilor.Mai avem nevoie de cantonieri comunali?Culmea este că în com.Havârna,s-a ajuns până acolo,încât cantonierul,care pentru mulți havârneni era necunoscut,rar văzându-l prestând munca de cantonier,să ia atitudine publică (pe facebook) și să se plângă de eforturile lui prelungite,în folosul primăriei.Se pare că după atâta efort,a ajuns la un sindrom de suprasolicitare ceea ce-l va conduce la decizia de-a abandona cariera de cantonier,cu salar minim pe economie.Se va modifica organigrama prin crearea a unui post suplimentar de cantonier?Havârnenii au ales în ziua de 27 septembrie un nou primar și vor avea o primăriță,în persoana d.nei prof.Rodica Baltă.Felicitări!Iată o provocare pentru d.na primăriță și noul consiliu local,la început de mandat.Este imperios necesar să completați organigrama,să treceți pe agenda dvs problema drumurilor comunale,a drumurilor sătești,a căilor de acces,trotuare pietonale,a podurilor și podețelor,inclusiv marcajele și semnalizarea rutieră.Nu pot fi făcute toate dintr-o dată,nu.Începeți cu începutul și curmați practica vechilor primari și a foștilor consilieri locali,de-a pune pe plan secund,interesele cetățeanului și ale comunității!Mult succes și Doamne ajută!