Pentru colectarea unor date în vederea îmbunătățirii calității învățării on-line/la distanță, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani invită elevii, părinţii şi cadrele didactice să îşi exprime opinia, răspunzând la întrebările din chestionarele privind activitățile de învățare organizate și desfășurate on-line/la distanță în luna aprilie 2020, în unitățile de învăţământ din judeţul Botoşani.

Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute. Nu există noțiunea de răspunsuri corecte sau greșite.

Prezentul studiu este inițiat de către Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani și realizat împreună cu Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională (C.J.R.A.E.) Botoșani.

Chestionarele pot fi completate până în data de 12 mai 2020 accesând următoarele link-uri:

CHESTIONAR DE SATISFACȚIE PENTRU PĂRINȚI privind activitățile de învățare organizate și desfășurate on-line/la distanță

CHESTIONAR DE SATISFACȚIE PENTRU ELEVI privind activitățile de învățare organizate și desfășurate on-line/la distanță

CHESTIONAR DE SATISFACȚIE PENTRU CADRELE DIDACTICE privind activitățile de învățare organizate și desfășurate on-line/la distanță

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani