.Astăzi 25.02.2021, a fost livrata Comunei Hudeşti autospeciala de stingere incendii, aceasta a fost achiziţionata în cadrul proiectului Programului Operațional România – Ucraina 2014-2020 submăsura 2SOFT/4.2/160. Proiectul este în derulare se vor mai achiziţiona un modul de intervenție (semiremorca) și echipamente de urgență și de siguranță. Echipa de proiect a Comunei Hudeşti este formată din : Pintilei Costel – coordonator proiect, Racu Doina – coordonator financiar şi Mirăuţă Iulian – asistent proiect1,echipa fiind coordonata de d-l primar Atomei Viorel.Deasemenea Primăria Hudeşti are în derulare alte proiecte prin fonduri europene: Grădiniţa Baranca(în faza de dotare IT), Parcul Hudesti-in execuţie, Drumul Hudesti-Mlenauti-in execuţie. Au fost depuse alte cereri de finanţare în anul 2021-FONDURI NERAMBURSABILE UE-Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activităţii didactice pentru elevii şi cadrele didactice-valoare estimată 1495940 lei, Dotare centru de relaxare de pe lângă Sala de Sport-valoare 40.000 euro