România ultimilor 29 de ani a trecut nu doar printr-o tranziţie dificilă la nivel economic şi politic, ci a cunoscut şi un declin dureros în ceea ce priveşte demografia. Scăderea natalităţii, îmbătrânirea populaţiei şi migraţia masivă a forţei de muncă sunt câteva dintre cauzele scăderii drastice a populaţiei din comuna Hudesti. 

În Hudeşti.din 1Ianuarie 2018 şi până în 28 septembrie 2108 s-au născut 30 de copii iar decesul a fost dublu aumurit 61 de persoane majoritate de peste 70 de ani ceea ce determina rărirea satelor şi dispariţia acestora.

Astfel, se estimează că populaţia României se va reduce, până în 2060, la 17.308 milioane de locuitori, reprezentând unul dintre cele mai grave declinuri din UE, potrivit datelor prezentate de Eurostat.Totodată, în 2060, România va avea una dintre cele mai îmbătrânite populaţii din UE, în prezent, ponderea bătrânilor în populaţia României fiind de 14,9%. De asemenea, rata de dependenţă a persoanelor cu vârstă înaintată, adică raportul dintre numărul locuitorilor trecuţi de 65 de ani şi volumul populaţiei active, cu vârste între 15 şi 64 de ani, va creşte alarmant, depăşind 60% până în 2060.Sub impactul migraţiei masive a forţei de muncă în străinătate, al scăderii numărului de naşteri şi de căsătorii, precum şi al îmbătrânirii populaţiei, situaţia satelor româneşti, de departe cel mai puternic afectate, devine dramatică. Acest context este întâlnit în toate regiunile ţării, însă zona Moldovei prezintă un caracter cu totul aparte. În multe dintre judeţele Moldovei, unele sate riscă să rămână fără locuitori. Depopularea nu-i deloc un fenomen ce ţine de previziunile pentru viitor, ci este, încă de pe acum, o realitate tristă, pe care-o întâlneşti în zeci de aşezări rurale.Mulţi dintre localnici au luat, aşadar, calea străinătăţii, pentru un trai mai bun, iar astăzi căsătorii aproape că nu se mai fac. Îmbătrânirea demografică, o problemă socială greu de rezolvatRaportul „Riscuri şi inechităţi sociale în România”, realizat de Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, în septembrie 2018atrăgea atenţia asupra faptului că „îmbătrânirea demografică este un proces în plină expansiune în România. Există o tendinţă clară de creştere a numărului de persoane vârstnice singure – femei, în imensa majoritate a cazurilor – care vor constitui o problemă socială greu de rezolvat în special în comunităţile rurale îmbătrânite. Tendinţa de majorare a ponderii celor de vârsta a patra (80 sau 85 de ani şi peste) este de asemenea bine instalată şi se va amplifica în viitor”.Autorii raportului consideră că, după 20 de ani de declin demografic şi deteriorare a celei mai importante structuri a populaţiei – cea pe vârste, şi într-un context în care problemele redresării situaţiei demografice a ţării nu se află la locul cuvenit pe agenda clasei politice, „perspectivele demografice ale României devin şi mai sumbre. Riscurile economice şi sociale pe termen lung şi foarte lung sunt subestimate”.De asemenea, potrivit datelor publicate de Eurostat, poziţia României în spaţiul UE rămâne critică în privinţa speranţei de viaţă la naştere: cea mai scăzută la femei şi printre cele mai scăzute la bărbaţi.