Guvernul ia în calcul să majoreze amenzile pentru producția de țuică și rachiuri în propria ogradă fără respectarea prevederilor legale, conform Profit.ro. Ulterior publicării acestui articol, surse guvernamentale au declarat pentru Știripesurse.ro că în același timp se va majora limita la 200 de litri pentru aplicarea legii.

Amenzile, în prezent între 2.000 și 5.000 de lei, se majorează la 2.000 – 10.000 de lei pentru nerespectarea următoarele reguli:

Toate gospodăriile individuale care dețin în proprietate instalații de producție de țuică și rachiuri de tip alambic au obligația de a se înregistra la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își au domiciliul.

– Atunci când gospodăria individuală intenționează să producă țuică și rachiuri din recolta proprie, aceasta anunță în scris intenția la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își are domiciliul, menționând totodată cantitatea și tipul de materie primă ce urmează a se prelucra, perioada estimată în care instalația va funcționa, precum și cantitatea de produs estimată a se obține. În acest caz producătorul trebuie să dețină și mijloacele legale necesare pentru măsurarea cantității și a concentrației alcoolice a produselor obținute.

– În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de producție, gospodăria individuală declară cantitățile de țuică și rachiuri produse și solicită autorității vamale teritoriale calculul accizelor datorate. Autoritatea vamală teritorială stabilește cuantumul accizelor datorate și emite decizia de impunere potrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Accizele devin exigibile la momentul finalizării procesului de producție, iar termenul de plată este până la data de 25 a lunii imediat următoare celei în care accizele au devenit exigibile, potrivit art. 345 alin. (1) din Codul fiscal.

Surse guvernamentale au declarat pentru Știripesurse.ro că în același timp se va majora limita la 200 de litri pentru aplicarea legii.

Astfel, dacă până acum obligațiile consumatorilor de țuică produsă în regim propriu apăreau doar pentru cantități mai mari de 50 de litri, plafonul va crește până la 200 de litri care pot fi realizați în propria ogradă fără implicații legale.

Translate »

⛔Nu puteți copia conținutul acestei pagini!⛔