Un Nou Pas către Digitalizarea Administrației Publice din România
În cadrul ședinței de Guvern de astăzi, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind crearea Programului Național pentru Transformarea Digitală a Autorităților Publice Locale. Acest program, denumit „Anghel Saligny” al Digitalizării, reprezintă un pas semnificativ către modernizarea administrației publice din România și va aduce multiple beneficii pentru cetățeni și instituții.

Obiectivele Programului
Programul „Anghel Saligny” al Digitalizării a fost conceput pentru a sprijini autoritățile publice locale în implementarea soluțiilor digitale care să optimizeze și să eficientizeze activitățile administrative. Printre soluțiile care vor putea fi finanțate prin acest program se numără:

Softuri de taxe și impozite: Sistemele informatice vor facilita gestionarea și colectarea taxelor și impozitelor locale, oferind cetățenilor posibilitatea de a efectua plăți online într-un mod sigur și rapid.
Transpunerea în format digital a documentelor olografe: Documentele fizice vor fi convertite în format digital, ceea ce va contribui la reducerea birocrației și la accesul facil și rapid la informații.
Registraturi electronice: Implementarea registraturilor electronice va permite gestionarea eficientă a documentelor și a cererilor depuse de cetățeni, îmbunătățind transparența și accesibilitatea serviciilor publice.
Soluții de automatizare a fluxurilor din primărie: Automatizarea proceselor interne din cadrul primăriilor va duce la creșterea eficienței operaționale și la reducerea timpului de procesare a solicitărilor.
Procedura de Aplicare
În perioada următoare, Guvernul va publica procedura prin care autoritățile publice locale vor putea aplica pentru finanțare în cadrul acestui program. Ghidul de finanțare va include detalii despre criteriile de eligibilitate, documentele necesare și termenele limită pentru depunerea cererilor.

Efortul Comun al Echipei
Realizarea acestui program a fost posibilă datorită colaborării eficiente dintre mai multe instituții. Mulțumirile se îndreaptă către colegii din Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), Agenția pentru Digitalizarea României (ADR) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). Acest efort comun subliniază importanța cooperării interinstituționale în atingerea obiectivelor de modernizare și digitalizare.

Concluzie
Adoptarea OUG pentru crearea Programului Național pentru Transformarea Digitală a Autorităților Publice Locale reprezintă un moment important pentru România. Acest program va facilita accesul la servicii publice moderne și eficiente, contribuind la creșterea calității vieții cetățenilor și la dezvoltarea unei administrații publice mai transparente și mai responsabile.

Guvernul își reafirmă angajamentul de a sprijini digitalizarea și de a implementa soluții inovatoare care să răspundă nevoilor actuale și viitoare ale societății.

Surse și Mulțumiri
Mulțumiri tuturor celor implicați în dezvoltarea acestui program și în special colegilor din #MCID, #ADR și #UEFISCDI. A fost un efort de echipă care a demonstrat puterea colaborării și dedicării pentru un viitor digitalizat al României.

C.M.F. 21240015