Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborare cu Primăria Municipiului Dorohoi, Consiliul Local Dorohoi şi Casa Municipală de Cultură Dorohoi, organizează în perioada 13-15 martie 2020,  în Sala Teatrului Dorohoi, cea de-a XXXVII-a ediţie a Festivalului – Concurs Naţional de Muzică uşoară românească – ,,MĂRŢIŞOR DOROHOIAN”.

 

Scopul  Concursului:

Festivalul – Concurs Naţional de Muzică uşoară românească – ,,MĂRŢIŞOR DOROHOIAN”   are drept scop promovarea muzicii uşoare româneşti autentice, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea de noi talente interpretative – în vederea  promovării lor în elita muzicii uşoare româneşti şi internaţionale.

Condiţii de participare:

La concurs pot participa interpreţi de muzică uşoară, la următoarele categorii de vârstă:

 

 1. Categoria de vârstă cuprinsă între 10-15 ani;
 2. Categoria de vârstă cuprinsă între 16-35 ani;

 

Concurenţii care au obţinut trofeul la una dintre ediţiile anterioare ale concursului, nu mai au dreptul de a concura la aceeaşi categorie de vârstă, având posibilitatea de a participa la categoria superioară, dacă îndeplinesc condiţiile de vârstă.

Vârsta concurenţilor se calculează având ca punct de reper data de 13 martie 2020.

                                                                            Înscrierea în concurs:

 

Concurenţii vor trimite, până luni, 2 martie 2020, prin e-mail, la adresa muzica@centrulcreatieibt.ro:

 

 1. Copie după cartea de identitate/certificat de naştere/paşaport;
 2. Fişă de înscriere, care va conţine titlurile celor 3 piese;
 3. O înregistrare recentă, în format MP3, în care concurentul interpretează o piesă de muzică uşoară românească (nu neapărat dintre piesele prezentate în concurs);
 4. Dovada achitării taxei de înscriere de 60 lei, în contul bancar RO88 TREZ 1162 1G33 5000 XXXX   TREZORERIA BOTOSANI, COD FISCAL CJCPCT  3372238. Foaia de depunere a taxei trebuie să conţină numele complet al concurentului şi CNP- ul acestuia;
 5. Consimțământul/Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

                        Concurenţii care au trecut de faza preselecţiei vor fi anunţaţi telefonic.

Desfăşurarea concursului:

Concursul se va desfăşura astfel:

 

ETAPA I – Vineri, 13 martie 2020, ora 17,00, Sala Teatrului Dorohoi

 

Concurenţii vor interpreta două dintre cele 3 piese înscrise pe fişă. Juriul va selecta pe cei mai buni participanţi, care vor intra în finală.

 

FINALA – Sâmbătă, 14 martie 2020, ora 17,00, Sala Teatrului Dorohoi

 

Concurenţii selectaţi vor interpreta două dintre cele 3 piese înscrise pe fişă.

 

FESTIVITATEA DE PREMIERE şi GALA LAUREAŢILOR – Duminică, 15 martie 2020, ora 17,00, Sala Teatrului Dorohoi

 

            Acompaniamentul concurenţilor va fi asigurat cu negative în format MP 3, ce vor fi înregistrate pe CD sau stick, în ordinea interpretării pieselor.

Concursul propriu – zis se va desfăşura în Sala Teatrului Dorohoi, sub forma unui spectacol cu public.

Concursul, respectiv  Gala Laureaţilor, vor fi însoţite de recitaluri ale unor interpreţi consacraţi ai muzicii uşoare româneşti.

            Laureaţii care nu sunt prezenţi la Gala de decernare a premiilor vor fi descalificaţi.

Concurenţii trebuie să respecte întocmai precizările organizatorilor cu privire la repetiţii, intrarea  în concurs şi la Gala de premiere.                                                                                                                                                                                                                                                               Juriul

Juriul are în componenţa sa personalităţi marcante ale muzicii româneşti şi internaţionale, dirijori, profesori, reprezentanţi ai vieţii culturale locale. Deciziile juriului privind preselecţia, notele primite şi ordinea premiilor nu pot fi contestate.

Notele şi clasamentul final sunt confidenţiale şi sunt făcute publice numai pe scena Galei Laureaţilor.

Juriul concursului are posibilitatea de a nu acorda unele premii, sau de a le redistribui. De asemenea, se pot acorda premii şi menţiuni speciale.

 

            Premiile concursului:

 

                                    Trofeul                                                                 – 3.000 lei

 

 1.                                                Secţiunea 10-15 ani :

 

 • Premiul I                                                      – 1.500  lei
 • Premiul al II-lea          – 1.300  lei
 • Premiul al III-lea          –  000 lei
 • Menţiune                                –     500 lei

 

 

            2 .    Secţiunea 16-35 ani :

 

 • Premiul I                                                      – 2.000 lei
 • Premiul al II-lea         – 1.800 lei
 • Premiul al III-lea         – 1.200 lei
 • Menţiune                                            –    800 lei

 

 

Tuturor concurenţilor li se vor acorda diplome de participare la Festival.

 

Protecţia datelor cu caracter personal

 

 1. INFORMARE:

            Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani informează concurenţii despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin: dreptul la informare, dreptul la acces de date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus  unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție, reglementate de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

 

 1. ACORD:

În semnarea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (menţionată în coloana de tabel nominal), concurenţii participanţi la acţiunea desfăşurată de instituţie confirmă că au citit și au înțeles conținutul prezentului acord, iar cele exprimate mai jos reprezintă voința lor, în cunoștință de cauză, liber exprimată, transpusă în tabelul nominal anexat ce urmează a fi completat corespunzator. Concurenţii participanţi la acţiunea desfăşurată îşi exprimă consimțământul în mod expres cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, astfel:

 • pentru prelucrarea datelor în vederea înscrierii la festival/ concurs/acțiune;
 • pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe toată durata concursului menționat (înregistrare video, poze, distribuire pe site-ul instituției și în presă și televiziune, publicare rezultate preselecție/ rezultate finale concurs, completare rapoarte solicitate de instituțiile statului) cu scopul promovării culturale;
 • pentru stocarea acestor date în conformitate cu dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor;

Refuzul participanţilor de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice derulării acțiunii culturale organizate și desfășurate de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani și nu este imputabil instituției mai sus menționate.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, etc.) participanţii la festival sunt obligaţi să informeze în scris Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, în timp util.

 

Dispoziţii finale:

 

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi.

Organizatorii asigură masa şi cazarea concurenţilor (detalii suplimentare referitoare la asigurarea serviciilor de cazare și masă se pot obține la numărul de telefon 0740-175-879, în intervalul orar 09.00-16.00).

Fiecare concurent are dreptul la un însoţitor, care va avea intrare liberă în seara de concurs.

Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea festivalului, respectiv premiile, onorariile pentru colaboratori şi invitaţi, inclusiv pentru participanţi, prestările de servicii, cheltuielile pentru publicitate şi tipărituri, respectiv cheltuielile cu  materiale, sunt suportate de către organizatori, categoriile de cheltuieli fiind stabilite în baza unui protocol  încheiat.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, str. Unirii nr. 10, tel. 0231-515448 şi la Casa Municipală de Cultură Dorohoi, Str. George Enescu, Nr. 57, tel. 0740 175 879.

Manager  C.J.C.P.C.T.,                                                                

                                                               Cornelia CIOBANU       Clik aici pentru formularul de inscriere