Pe data de 5 iunie 2024, steaua Alexandrinei Cernov, membră de onoare a Academiei Române și conferențiar la Universitatea Națională din Cernăuți, a apus la Mănăstirea Putna, lăsând în urmă o moștenire de lumină și înțelepciune. Asemenea unui far care a ghidat generații întregi prin întunericul necunoașterii, Alexandrina Cernov a fost o călăuză neobosită în promovarea limbii și culturii române.

Născută pe 24 noiembrie 1943 în orașul Hotin, astăzi parte a Ucrainei, Alexandrina Cernov și-a început călătoria educațională la Liceul nr. 32 din București. A urmat apoi Universitatea din București, pe care a absolvit-o în 1961, și Facultatea de Filologie a Universității Naționale din Cernăuți între 1962 și 1966. În 1989, la Chișinău, și-a susținut teza de doctorat „Lingvostilistica comparată (româno-rusă) a limbajului poetic,” un testament al dedicației sale academice.

În calitate de conferențiar universitar la Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității Naționale din Cernăuți între 1971 și 2002, Alexandrina Cernov a insuflat pasiune și cunoștințe profunde studenților săi, pregătindu-i să devină luminători ai culturii românești. Cursurile de teorie literară, istoria literaturii române, stilistică și literatura comparată, predate cu măiestrie, au fost pietre de temelie în formarea elitelor culturale românești din Ucraina.

Membru fondator al Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți, a fost un pilon al comunității, ocupând funcția de vicepreședinte în 1989 și de președinte între 1990 și 1994. Ca expert al unui proiect comun de cercetare a situației minorităților naționale în Ucraina, Alexandrina Cernov a strălucit prin contribuțiile sale remarcabile la păstrarea și promovarea drepturilor culturale ale românilor.

Domeniile sale de interes, precum istoria și cultura Bucovinei, statutul limbii române, și problemele actuale ale comunității românilor din nordul Bucovinei, au fost alese cu grijă și dăruire. Autoare a nouă manuale școlare de limba și literatura română destinate școlilor românești din Ucraina, ea a plantat semințele cunoașterii și a asigurat înflorirea acestora în sufletele tinerelor generații.

Alexandrina Cernov a fost un râu neîncetat de cunoștințe și iubire pentru limba română, curgând neobosit prin timpul și spațiul culturii românești. Viața și munca ei sunt o odă adusă limbii și spiritului românesc, iar trecerea sa în neființă lasă un gol imens, dar și o amintire neștearsă în inimile celor care au avut privilegiul de a o cunoaște și a învăța de la ea.

Cerul și-a câștigat o nouă stea, strălucind pentru eternitate. Dumnezeu să o odihnească în pace și să o așeze în rândul drepților! Amin.