Centrul Militar Județean Botoșani, prin Biroul Informare-Recrutare , structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naționale care se ocupă de promovarea profesiei militare și recrutarea (înscrierea) candidaților – băieți și fete – pentru cariera militară, aduce la cunoștință celor interesați că au început înscrierile pentru instituțiile militare de învățământ liceal, postliceal și universitar pentru anul de învățământ 2020-2021, după cum urmează:

 

1.      ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR – ACADEMII MILITARE (pentru formarea ofițerilor licențiați – filiera directă), astfel :

– Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” București – durata studiilor 3 ani;

– Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu – durata studiilor 3 ani;

– Academia Forțelor Aeriene ”Henri Coandă” Brașov – durata studiilor 3 ani;

– Academia Navală ”Mircea Cel Bătrân” Constanța – durata studiilor 4 ani;

– Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I ” București – durata studiilor 4 ani;

– Institutul Medico – Militar București și cu o secție la Tg. Mureș – durata studiilor 6 ani.

            Se pot înscrie elevii care sunt înmatriculați în clasa a XII-a și candidați cu diplomă de bacalaureat care nu depășesc vârsta de 26 de ani în cursul anului 2020 (24 de ani pentru piloți) , iar termenul limită de înscriere este de 14 februarie 2020 orele 16.30.

 

2.      ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL – ȘCOLI POSTLICEALE MILITARE (pentru formarea maiștrilor militari cu durata studiilor 2 ani și subofițerilor cu durata studiilor 1 an – filiera directă), astfel :

            – Școala Militară de Maiștri Militari  și Subofițeri a Forțelor Terestre ”Basarab I”  Pitești locuri pentru maiștri militari și  locuri pentru subofițeri; 

            – Școala Militară de Maiștri Militari  și Subofițeri pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică Sibiu – locuri pentru maiștri militari și locuri pentru subofițeri;

            – Școala Militară de Maiștri Militari  și Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia”  Boboc, jud Buzău – locuri pentru maiștri militari și  locuri pentru subofițeri;

            – Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale ”Amiral Ion Murgescu” Constanța –locuri pentru maiștri militari;

 

                          Se pot înscrie elevii care sunt înmatriculați în clasa a XII-a și candidați cu diplomă de bacalaureat care nu depășesc vârsta de 28 de ani în cursul anului 2020, iar termenul limită de înscriere este de 14 februarie 2020 orele 16.30.

 

 

3.      ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – COLEGII NAȚIONALE MILITARE, astfel  :

– Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare”  Câmpulung Moldovenesc;

– Colegiul Național Militar ”Dimitrie Cantemir” Breaza;

– Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia;

– Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova;

– Colegiul Național Militar ”Alexandru Ioan Cuza”  Constanța;

 

Se pot înscrie elevii care sunt înmatriculați în clasa a VIII-a și care nu depășesc vârsta de 16 de ani în cursul anului 2020, iar termenul limită de înscriere este de 31 ianuarie 2020 orele 16.30.

 

ARMATA oferă ceea ce-și dorește orice tânăr aflat în momentul crucial, al alegerii drumului în viață, respectiv: educație gratuită, o bună pregătire profesională, un loc de muncă la finalizarea studiilor, posibilitatea de afirmare și construirea unei cariere, un trai decent garantat de un venit sigur și atractiv.

 

Pe durata pregătirii în instituțiile prezentate, se oferă gratuit școlarizare, cazare, echipament, hrană și asistență medical, acces la bazele sportive, biblioteci, laboratoare și multe alte facilități. Activitățile școlare dar și cele extracuriculare oferă elevilor/studenților reale condiții de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar și perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Candidații trebuie să îndeplinească o serie de criterii de recrutare, generale și specifice. Pentru o informare detaliată privind criteriile dar și privind documentele necesare întocmirii dosarului de înscriere, tinerii botoșăneni interesați sunt așteptați la sediul biroului informare-recrutare al Centrului Militar Județean Botoșani, unde consilierii în domeniul profesiei militare îi vor sprijini, orienta și îndruma pentru ca alegerea lor să fie în cunoștință de cauză.

Chiar dacă foarte mulți tineri consider că mai este suficient timp până la admiterea din anul 2020, recomand celor interesați să ne viziteze cât mai curând la sediul biroului informare recrutare al Centrului Militar Județean Botoșani, situat în strada Sucevei, nr. 2, în zilele lucrătoare de luni, miercuri, joi, vineri între 08.30-16.30, și marți între orele 10.30-18.30 iar informațiile suplimentare se pot obține la telefoanele 0231-512495, 0231-512850, int. 104, 106, 0231-518086, pentru a se informa din timp privind criteriile ce trebuie îndeplinite dar și etapele ce trebuie urmate până la examenul propriu-zis.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituțiile militare de învățământ, candidații vor parcurge următoarele etape:

–        prezentarea la sediul Biroului Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean în vederea stabilirii contactului inițial și înscrierea candidaților până la datele limită corespunzătoare fiecărei categorii de instituții de învățământ militare;

–        susținerea a două teste aptitudinale, care sunt apreciate cu „Admis” sau „Respins” (de evaluare psihologică și de evaluare a aptitudinilor fizice) la Centrul Zonal de Selecție și Orientare – Câmpulung Moldovenesc (învățământul liceal militar: 06.01.2020-02.03.2020; învățământul universitar și postliceal militar: 06.01.2020-03.04.2020);

–        efectuarea unui examen medical la o clinică militară – cea mai apropiată fiind Spitalul Clinic de Urgență Militar „Doctor IACOB CZIHAC” – IAȘI – str, Berthelot Henri Mathias, nr. 7 – 9- IAȘI (învățământul liceal militar: 08.01.2020-20.03.2020; învățământul universitar și postliceal militar: 08.01.2020-16.04.2020););

–        definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului Informare Recrutare din cadrul Centrului Militar;

–        participarea la concursul de admitere în instituțiile militare de învățământ.

La înscriere, candidatul are nevoie de actul de identitate iar cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani vor fi însoțiți de un părinte/tutore legal, iar formularele tipizate necesare sunt oferite gratuit de personalul biroului informare-recrutare.

Detalii suplimentare se găsesc și pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naționale, la adresa www.mapn.ro , www.recrutare.mapn.ro sau pagina de facebook a Centrului Militar Județean Botoșani.