Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi gândire critică la „Tinerii dezbat”

Tinerii dezbat” este o olimpiadă naţională care promovează valorile culturale şi etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală şi contribuie la formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor de gândire critică şi de comunicare raţională în spaţiul public, precum şi la formarea şi dezvoltarea atitudinilor social-civice democratice, necesare tinerei generaţii pentru participarea activă la viaţa socială.

Competiţia este cuprinsă la poziţia 61, în Calendarul Olimpiadelor Naţionale Şcolare care se vor desfăşura în anul şcolar 2019-2020 (Anexa 2), aprobat cu nr. 41848/10.12.2019 şi în Lista olimpiadelor şcolare din anul şcolar 2019-2020, Anexa nr. 2 la OMEN nr. 5092/30.08.2019, poziţia 61, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Regulamentului specific al Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat”, înscrierea în competiţie a unei echipe se face prin trimiterea, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, a formularului de înscriere, completat, semnat şi ştampilat de directorul unităţii de învăţământ, până la data de 6 martie 2020.

La etapa judeţeană, o unitate de învăţământ poate fi reprezentată de maximum 2 echipe, una la secţiunea „Începători” şi cealaltă la secţiunea „Avansaţi”. Unităţile de învăţământ care au mai multe echipe vor organiza etapa pe şcoală a olimpiadei.

Fiecare profesor coordonator va pregăti pentru această olimpiadă un grup mai mare de elevi, din care vor fi selectaţi cei 3 membri ai echipei care va reprezenta unitatea de învăţământ la etapa judeţeană a competiţiei.

În luna martie 2020, se va organiza un curs de formare în scopul pregătirii/formării profesorilor care participă pentru prima dată la această olimpiadă şi care nu au mai participat la activităţi de formare în tehnicile de dezbatere şi argumentare în perioada 2010-2019.

Temele de dezbateri (moţiunile) pentru ediţia din acest an vor fi transmise inspectoratelor şcolare până la data de 13 martie 2020.

Etapa judeţeană se va organiza în perioada 9-10 mai 2020, la Liceul de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani. Etapa naţională va avea loc în perioada 5-10 iulie 2020, la Piatra-Neamţ.

La ediţia din acest an, sunt invitate să participe toate liceele. Pe baza rezultatelor de la etapa naţională, se va face selecţia lotului naţional pentru World Schools Debating Championships (WSDC) 2021 (Macao, China, 21-29 iulie 2021).

Regulamentul specific al Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat” este disponibil pe site-ul M.E.C. la adresa https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri. Tot aici se află şi Setul al ll-lea din Ghidul profesorului pentru disciplina opţională Dezbatere, oratorie şi retorică„, materialul-resursă util pentru pregătirea echipelor înscrise în competiţie. Acest Ghid poate fi utilizat de profesori şi pentru introducerea în oferta curriculară a şcolii a disciplinei opţionale Dezbatere, oratorie şi retorică” (curriculum la decizia şcolii pentru liceu), utilizând programa şcolară aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4074 din 21.04.2011.