La nivelul judeţului Botoşani, instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne au luat toate măsurile, conform  competențelor stabilite prin lege, pentru asigurarea unui climat de linişte şi siguranţă publică, pe întreaga durată a desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României, din data de 10 noiembrie 2019.

            Aceste măsuri urmăresc buna derulare a procesului electoral, precum şi un mod de acţiune corect şi echidistant al poliţiştilor şi al celorlalţi angajaţi ai M.A.I..

 

În data de 10 noiembrie a.c , la nivelul judeţului Botoşani vor acţiona peste 1.300 de poliţişti, poliţişti de frontieră,  jandarmi şi pompieri, alături de celelalte forţe ale Ministerului Afacerilor Interne, care vor fi  angrenați în activităţile dispuse pentru buna desfăşurare a scrutinului electoral, în vederea asigurării măsurilor de pază şi protecţie  a secţiilor de votare, precum și pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice și pentru prevenirea oricăror fapte antisociale.

De asemenea, poliţiştii vor desfășura activități în vederea gestionării posibilelor incidente cu caracter electoral.

            Informații utile:

La alegerile de duminică, alegătorii pot vota la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își au domiciliul ori reședința. Alegătorul care în ziua votului se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își are domiciliul sau reședința, poate vota la orice secție de votare din localitatea respectivă.  Cetățenii români își pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic și, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar.

Reamintim că și la acest proces electoral se folosește Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

 

            Sesizați orice încălcare a legii electorale la 112!