Centrul Militar Județean Botoșani, prin Biroul informare-recrutare, structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naționale care se ocupă de promovarea profesiei militare și recrutarea candidaților pentru cariera militară, aduce la cunoștință celor interesați că au început recrutările pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României.

Ministerul Apărării Naționale continuă procesul de recrutare pentru îndeplinirea serviciului militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar

Centrul militar județean Botoșani, prin biroul informare-recrutare până pe data de 10 iulie 2020, desfășoară o campanie de recrutare pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României.

Astfel, pentru anul 2020 sunt disponibile locuri de rezerviști voluntari (maiștri militari, subofițeri, soldați gradați), în unități militare din municipiul Botoșani (pentru solda gradat rezervist voluntar) și alte 17 județe – Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Iași, Ilfov, Tulcea, Sibiu, Vrancea și municipiul București.

Procesul de recrutare și selecție se desfășoară în baza Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M. 25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 270/2015 și a Ordinului Ministrului Apărării Naționale nr. M. 57/2020 pentru modificarea și completarea ordinului M. 25/2017.

Se pot înscrie persoanele de cetățenie română cu domiciliul stabil în România de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii de înscriere, cu vârsta minimă de 18 ani și care nu depășesc vârsta de 51 ani la data semnării primului contract cu Ministerul Apărării Naționale și care sunt absolvenți cel puțin al ciclului inferior liceal (în conformitate cu Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare).

Candidații trebuie să îndeplinească o serie de criterii de recrutate generale și specifice. Pentru o informare detaliată privind criteriile dar și documentele necesare întocmirii dosarului de candidat, botoșănenii interesați sunt așteptați la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Botoșani, situat în strada Sucevei nr. 2, în zilele lucrătoare de luni, miercuri, joi și vineri între orele 08.30-16.30 și marți între orele 10.30-18.30.

Informațiile suplimentare se pot obține la telefoanele 0231-512495, 0231-512850, int. 104, 106, 103, și 0231-518086, pentru a se informa din timp privind criteriile ce trebuie îndeplinite dar și etapele ce trebuie urmate până la repartizare.

La înscriere, cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României vor completa o cerere de înscriere.

Totodată, vor avea asupra lor următoarele documente, astfel:

a) actul de identitate, în original și fotocopie;

b) certificatul de naștere, în original și fotocopie;

c) certificatul de căsătorie, în original și fotocopie – unde este cazul;

d) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim 6 luni înainte de data depunerii;

e) acte de studii și/sau alte documente care atestă alte competențe dobândite în viața civilă, în original și fotocopie;

f) permisul de conducere (categoriile B, C, E) , în original și fotocopie, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea autovehiculelor/tehnicii militare specifice;

g) livretul militar, în original și fotocopie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

Pentru a participa la concursul de repartizare pe funcții, candidații vor parcurge următoarele etape:

– prezentarea la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean în vederea recrutării candidaților și întocmirea dosarului de candidat ( până la data de 10.07.2020);

– susținerea a două teste aptitudinale, care sunt apreciate cu „Admis” sau „Respins” (de evaluare psihologică și de evaluare a aptitudinilor fizice) la Centrul Zonal de Selecție și Orientare – Câmpulung Moldovenesc (20.07.2020-24.07.2020);

– efectuarea unui examen medical la o clinică militară – cea mai apropiată fiind Spitalul Clinic de Urgență Militar „Doctor IACOB CZIHAC” – IAȘI – str, Berthelot Henri Mathias, nr. 7 – 9- IAȘI (27.07.2020-07.08.2020);

– repartizarea pe funcții și semnarea angajamentelor – centrul militar județean (03.08.2020-07.08.2020).

La înscriere, candidatul are nevoie de documentele mai sus menționate – la punctele a) – g), iar formularele tipizate necesare sunt oferite gratuit de personalul biroului informare-recrutare.

De asemenea, candidații proveniți din rândul cetățenilor fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor, în sensul orientării către arme/servicii și specialități militare pentru care aceștia prezintă abilități și aptitudini.

Detalii suplimentare se găsesc și pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naționale, la adresa www.mapn.ro sau pagina de facebook a Centrului Militar Județean Botoșani.