Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a validat astăzi, în ședința Consiliului de administrație, lista cu rezultatele finale ale tuturor candidaților participanți la proba de interviu din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea 2022.

La concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Botoșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, s-au înscris 36 candidați.

La proba scrisă a concursului au fost prezenți 33 de candidați, din care 27 au obținut note mai mari de 7, cu o promovabilitate de 81,81 % la nivel județean, ceea ce a demonstrat o bună pregătire teoretică și reale competențe de management educațional ale candidaților.

Și-au exprimat opțiunile pentru funcția dorită și pentru unitatea de învățământ preferată un număr de 26 de candidați dintre cei 27 care au promovat proba scrisă. Au fost 14 unități de învățământ pentru care nu s-a înregistrat nicio opțiune, 8 din mediul rural și 6 din mediul urban.

Candidați singuri pe loc au fost 22 (9 în mediul urban și 13 din mediul rural), câte 2 sau 3 candidați pentru aceeași funcție au fost în 5 unități de învățământ (4 în mediul rural și 1 în mediul urban).

În zilele de 16 și 17 martie 2022 s-au susținut probele de interviu. Menționăm faptul că unii dintre candidații, care și-au depus opțiuni pentru mai multe școli, s-au retras ori nu s-au mai prezentat la proba de interviu pentru toate unitățile/funcțiile, ci doar acolo unde au considerat că au șanse maxime, astfel încât, în data de 30 martie 2022, nu au mai existat candidați promovați pe mai multe funcții.

La nivelul județului Botoșani, din cele 37 de funcții vacante, pentru care s-a organizat concurs în 2022, s-au ocupat 23 de posturi: 18 de director și 5 de director adjunct, rămânând neocupate prin concurs 10 posturi de director și 4 de director adjunct. Pentru aceste posturi urmează să fie numiți directori, prin detașare