Dragi locuitori ai Botoșaniului,

În calitate de candidat la Primăria Municipiului Botoșani, mă adresez vouă astăzi cu un mesaj de speranță și determinare. După cum am promis, fiecare comunicat de presă va include și un fragment din agenda mea, pe care intenționez să o implementez în cadrul Primăriei Botoșani cu sprijinul vostru.

Consider că pentru a gestiona o unitate administrativă teritorială este esențial să ai o viziune clară, iar comunitatea are nevoie de strategii de la un lider ales, nu de sloganuri goale. Al doilea obiectiv, pe lângă cel menționat anterior, este accesarea eficientă a fondurilor europene.

Aceste fonduri reprezintă o oportunitate crucială pentru administrațiile locale din Botoșani și din restul țării. Nicio administrație, indiferent de resursele sale, nu ar trebui să ignore posibilitatea de a accesa aceste fonduri nerambursabile. Banii europeni nu sunt un moft, ci un drept al cetățenilor români.

Administrația locală din Botoșani are un nivel scăzut de absorbție a fondurilor europene. Conform informațiilor de pe site-ul Primăriei Municipiului Botoșani, până în prezent au fost finalizate doar 14 proiecte cu finanțare europeană! Este cunoscut faptul că atragerea fondurilor europene a permis multor administrații locale să modernizeze și să dezvolte comunitățile într-o măsură pe care locuitorii nici nu și-ar fi putut imagina.

Este crucial pentru primari să înțeleagă că serviciile publice cu angajați contractuali pot oferi salarii mai competitive pentru cei implicați. Este important de subliniat că programul european poate susține în mod semnificativ salariile acestor persoane (inclusiv sporuri pentru gestionarea proiectelor europene).

Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale, Articolul 73, precizează că astfel de servicii publice pot fi înființate în conformitate cu legislația în vigoare: “Consiliile locale pot înființa și organiza instituții și servicii publice de interes local în principalele domenii de activitate, în conformitate cu specificul și nevoile locale, respectând prevederile legale și în limita resurselor financiare disponibile.”

Legea 339/2007 privind Strategiile de Management de Proiect, Articolul 7, oferă administrațiilor publice posibilitatea de a desemna manageri de proiect.

Remunerarea reprezintă un aspect crucial pentru eficiența serviciilor publice. Pentru a atrage profesioniști de calitate, este esențial să li se ofere salarii competitive – acest lucru este binecunoscut de toată lumea. În continuare, vom enumera câțiva pași care pot fi urmați pentru a asigura managerilor de proiect salarii decente:

Salariul de bază pentru personalul contractual este stabilit conform Legii 284/2010 privind Salarizarea Unică. Anexa 1, Capitolul II, Secțiunea 1 cuprinde Grilele de Salarizare pentru personalul contractual din administrația publică locală.

Domnule primar, domnule viceprimar, vă imaginați câte domenii ar fi putut fi dezvoltate dacă v-ați fi implicat pentru ca acest oraș să fie unul dintre liderii din Moldova în ceea ce privește dezvoltarea și creșterea calității vieții locuitorilor Municipiului Botoșani?

Să discutăm despre fondurile europene și impactul lor asupra dezvoltării economice, culturale și umane a municipiului Botoșani.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

POIM oferă autorităților locale fonduri pentru construirea de drumuri și autostrăzi, asigurarea accesului la apă și canalizare, gestionarea deșeurilor, conservarea biodiversității și monitorizarea calității aerului, reducerea riscurilor de inundații și secetă. De asemenea, prin accesarea măsurilor POIM, contribuim la salvarea de vieți, dotând IGSU cu echipamente de ultimă generație pentru intervenții în situații de urgență. Sprijinim utilizarea energiei din surse regenerabile și reducem consumul de energie electrică.

Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Ajutăm sute de mii de oameni să trăiască mai bine, să găsească locuri de muncă, să aibă o stare de sănătate mai bună și să se pregătească profesional. Oferim tinerilor oportunități noi în educație și îi sprijinim să devină antreprenori. Sprijinim comunitățile marginalizate și susținem integrarea socială a persoanelor defavorizate în piața muncii. Finanțăm proiecte mici care pot avea un impact semnificativ și, de asemenea, proiecte de amploare națională, care promovează elaborarea și implementarea unor politici publice noi care să ne îmbunătățească viața tuturor.

Alte programe finanțate de alte ministere

Programul Operațional Regional (POR)

Modernizarea drumurilor județene, construcția de centuri rutiere, pasaje, poduri, infrastructură medicală – spitale regionale, policlinici, centre de intervenție integrată.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)Sprijinirea sectorului agricol, finanțarea infrastructurii rurale și promovarea creării de locuri de muncă în mediul rural.

În concluzie, domnule primar, pentru a reuși, aveți nevoie de determinare, pregătire și experiență managerială, de cunoașterea legislației care reglementează salarizarea celor implicați în proiectele europene. S-a demonstrat că nu se pot obține rezultate de succes alături de personal slab remunerat, de persoane incompetente, de indivizi numiți în funcții doar pe criterii politice sau prin favoritisme și nepotisme.

Împreună putem transforma Botoșaniul într-un model de dezvoltare și eficiență. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru și vă invit să fim uniți pentru un viitor mai bun.

#Botosani #FonduriEuropene #DezvoltareLocala #PrimariaBotosani #ViitorMaiBun #Investitii #Transparenta #Eficienta

Cătălin Silegeanu, Candidat la Primăria Municipiului Botoșani