Un incendiu a avut loc azi 17.03.2022 la o casă în localitatea Baseu Hudești. Cauza produceri incendiului a fost foc deschis nesupravegheat, un localnic a dat foc vegetaţiei uscate în preajma unei case, care avea paravanul din stuf,iar din cauza neglijenţei o scânteie a sărit pe acel paravan care a luat foc instantaneu. Un vecin a sunat la 112 iar la fața locului s-au deplasat trei autospeciale cu apă şi spumă şi echipa de voluntari din Hudeşti. Casa era nelocuită şi a ars în întregime.Pompieri au anihilat focul deschis pentru a nu se propagă şi la celelalte locuinţe și s-au luptat cu focul apoximativ două ore.

Pompierii Recomansă

Reglementarea modului de utilizare a lucrărilor cu foc deschis în gospodăriile proprii pe timpul igienizării este obligaţia consiliilor locale, după cum urmează: stabilirea locului unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt arderea deşeurilor combustibile, curăţarea prin ardere, precum şi a persoanelor care le supraveghează; distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislaţiei specifice protecţiei mediului; la nivelul localităţilor, Consiliul Local emite dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis, astfel orice cetăţean este obligat să obţină permis de lucru cu foc ( valabil o singură zi) în care se vor specifica condiţiile care trebuie respectate în funcţie de caracteristicile terenului (vecinătăţi, distanţe, asigurarea mijloacelor tehnice adecvate pentru stingerea incendiului, modul de anunţare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate).Pentru evitarea producerii unor evenimente neplăcute, trebuie respectate următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor:1. Arderea se va realiza numai pe timp de zi, în condiţii meteorologice fără vânt;2. La arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale:a) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;b) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;c) supravegherea permanentă a arderii;d) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;3. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se efectuează numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, în locurile special amenajate, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;4. În pădure, fumatul şi focul deschis sunt strict interzise, cu excepţia locurilor special amenajate în acest sens;5. Deţinătorii de păduri, a căror incendiere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau pot aduce prejudicii mediului, sunt obligaţi să ia măsuri apărare împotriva incendiilor şi să se doteze cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, indiferent de titularul de proprietate;6. Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în limitele fondului forestier de stat sau privat au obligaţia dotării cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi instruirii personalului.I.G.S.U. – Compartimentul Informare şi Relaţii Publice