U.A.T. Hudești , judeţul Botoșani anunţă închirierea pentru o perioadă de 4 ani a suprafeţei totale de 12,11 ha-2 trupuri pasune, prin licitaţie publică cu strigare.

Pot participa în vederea închirierii crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE cu minim 6 luni inainte de publicarea prezentului anunț, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii Hudești.

Suprafeţele de păşuni care nu au fost concesionate prin depunere oferte in plic sigilat vor fi scoase la licitaţie publică cu strigare în data de 07.04.2023 ora 10.00 la sediul Primăriei Hudești, localitatea Hudești.

Condiţiile de participare cât şi taxele aferente sunt prevăzute în documentaţia de atribuire ce poate fi pusă la dispoziţia persoanelor interesate la registratura Primăriei Hudești din comuna Hudești – – începând cu data de 24.03.2023 – cost 100 lei.

Președinte Comisie,

Sisieac Constantin

Translate »

⛔Nu puteți copia conținutul acestei pagini!⛔