U.A.T. Hudești , judeţul Botoșani anunţă închirierea pentru o perioadă de 4 ani a suprafeţei totale de 21,62 hectare păşuni prin depunere oferte in plic sigilat sau, după caz, licitaţie publică cu strigare.

Şedinţa publică pentru deschiderea ofertelor depuse in plic sigilat va avea loc în data de 31.03.2023 ora 10.00 la sediul Primăriei Hudești, localitate Hudești,

Depunerea plicurilor sigilate cu oferte se face la sediul Primăriei Hudești până la data de 31.03.2023 ora 09.00 pe fiecare trup pajiste separat.

Pot depune oferte în vederea închirierii crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE cu minim 6 luni inainte de publicarea prezentului anunț, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii Hudești.

Suprafeţele de păşuni care nu se pot închiria/concesiona prin depunere oferte in plic sigilat vor fi scoase la licitaţie publică cu strigare în data de 07.04.2023 ora 10.00 la sediul Primăriei Hudești, localitatea Hudești,

Depunerea plicurilor se face la sediul Primăriei Hudești în perioada 24.03.2023-31.03.2023. Pot depune oferte vederea închirierii crescătorii de animale personae fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE.

Condiţiile de participare cât şi taxele aferente sunt prevăzute în documentaţia de atribuire ce poate fi pusă la dispoziţia persoanelor interesate la registratura Primăriei Hudești din comuna Hudești – – începând cu data de 24.03.2023 – cost 100 lei.

Președinte Comisie,

Sisieac Constantin