Oferta de școlarizare în învățământul profesional și dual, pentru anul școlar 2020-2021, se adresează absolvenților clasei a VIII-a din seria curentă și celor din seriile anterioare. Învățământul profesional are următoarele obiective:

  • formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului european al calificărilor;

  • facilitarea integrării socioprofesionale a absolvenților în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii;

  • implicarea angajatorilor în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de nevoile proprii;

  • dezvoltarea motivației tinerilor printr-o abordare integrată a pregătirii teoretice și practice într-o calificare solicitată de piața muncii, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcție de interesele profesionale și potențialul individual de dezvoltare.

Oferta de şcolarizare pentru învățământul profesional de stat,

Clasa a IX-a, anul şcolar 2020 – 2021

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ/

domeniul de pregătire și calificarea profesională

Nr. clase

Nr. de locuri

Nr. de locuri pentru romi

TOTAL GENERAL, din care:

47

1316

93

1.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani

3

84

6

Electric – Electrician exploatare joasă tensiune

1

28

2

Mecanică Tinichigiu vopsitor auto

1

28

2

Mecanică – Mecanic auto

1

28

2

2.

Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoşani

1

28

1

Turism şi alimentaţie – Bucătar

0,5

14

1

Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

0,5

14

0

3.

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Şendriceni

6

168

12

Mecanică – Mecanic auto

1

28

2

Mecanică – Mecanic agricol

1

28

2

Mecanică – Constructor – montator de structuri metalice

1

28

2

Agricultură – Zootehnist

1

28

2

Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

1

28

2

Industrie alimentară – Brutar – patiser – preparator produse făinoase

1

28

2

4.

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămânzi

4

112

8

Agricultură – Horticultor

1

28

2

Mecanică – Mecanic agricol

1

28

2

Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal

1

28

2

Agricultură – Lucrător în agroturism

1

28

2

5.

Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoşani

1

28

2

Mecanică – Mecanic utilaje și instalații în industrie

1

28

2

6.

Liceul „Regina Maria” Dorohoi

1

28

2

Comerț – Comerciant – vânzător

1

28

2

7.

Liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani

4

112

8

Mecanică – Lăcătuş mecanic prestări servicii

1

28

2

Mecanică – Mecanic auto

1

28

2

Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

1

28

2

Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile

1

28

2

8.

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona

3

84

6

Mecanică – Mecanic agricol

1

28

2

Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile

1

28

2

Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

1

28

2

9.

Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoşani

4

112

8

Mecanică – Mecanic auto

2

36

4

Mecanică – Mecanic agricol

2

56

4

10.

Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani

1

28

2

Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile

1

28

2

11.

Liceul Teoretic „Ștefan D. Luchian” Ștefănești

2

56

4

Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

1

28

2

Agricultură – Agricultor culturi de câmp

1

28

2

12.

Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Saveni

2

56

4

Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile

2

56

4

13.

Liceul „Demostene Botez” Trușești

3

84

6

Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

2

56

4

Agricultură – Agricultor culturi de câmp

1

28

2

14.

Liceul Tehnologic Coțușca

1

28

2

Agricultură – Agricultor culturi de câmp

1

28

2

15.

Liceul Tehnologic „Elie Radu” Botoşani

3

84

6

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Constructor structuri monolite

0,5

14

1

Mecanică – Lăcătuş construcții metalice și utilaj tehnologic

0,5

14

1

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Instalator instalaţii tehnico – sanitare şi de gaze

0,5

14

1

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Fierar betonist – montator prefabricate

0,5

14

1

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Zidar-pietrar-tencuitor

0,5

14

1

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Dulgher – tâmplar-parchetar

0,5

14

1

16.

Liceul Tehnologic Bucecea

2

56

4

Mecanică – Mecanic utilaje și instalații în industrie

1

28

2

Industrie alimentară – Brutar – patiser – preparator produse făinoase

1

28

2

17.

Liceul Tehnologic Todireni

2

56

4

Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile

2

56

4

18.

Liceul Tehnologic Plopenii Mari

1

28

2

Industrie alimentară – Brutar – patiser – preparator produse făinoase

1

28

2

19.

Școala Profesională „Gheorghe Burac” Vlăsineşti

1

28

2

Mecanică – Mecanic agricol

1

28

2

20.

Școala Profesională „Sfântul Apostol Andrei” Smârdan

2

56

4

Mecanică – Lăcătuş mecanic prestări servicii

1

28

2

Industrie textilă şi pielărie – Croitor îmbrăcăminte după comandă

1

28

2

Oferta de şcolarizare pentru învățământul dual,

Clasa a IX-a, anul şcolar 2020 – 2021

Nr. crt.

Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și calificarea profesională

Nr. clase

Nr. de locuri

1.

Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani

1

28

Industrie textilă şi pielărie – Filator

1

28

Oferta de şcolarizare pentru învățământul profesional special,

Clasa a IX-a, anul şcolar 2020 – 2021

Nr. crt.

Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și calificarea profesională

Nr. clase

Nr. de locuri

TOTAL GENERAL, din care:

3

34

1.

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani

2

22

Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile

2

22

2.

Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi

1

12

Mecanică – Constructor – montator de structuri metalice

1

12

Oferta de şcolarizare pentru învățământul profesional particular,

Clasa a IX-a, anul şcolar 2020 – 2021

Nr. crt.

Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și calificarea profesională

Nr. clase

Nr. de locuri

Nr. de locuri pentru romi

1.

Școala Profesională de Cooperație Botoşani

4

112

8

Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

2

56

4

Turism şi alimentaţie – Bucătar

1

28

2

Estetica şi igiena corpului omenesc – Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist

1

28

2

Detalii referitoare la admiterea în clasa a IX-a, an școlar 2020-2021, învățământ profesional și dual, se pot afla accesând site-ul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani: http://www.isjbotosani.ro/categorie/Discipline+tehnice.

Translate »

⛔Nu puteți copia conținutul acestei pagini!⛔