Astăzi, 15 iunie 2024, marcăm 135 de ani de la trecerea în eternitate a poetului nostru național, Mihai Eminescu. O dată ce ne invită să reflectăm asupra vieții și operei sale, să ne amintim de moștenirea pe care ne-a lăsat-o și să îi celebrăm geniul literar care continuă să lumineze cultura românească.

Născut pe 15 ianuarie 1850, în satul Ipotești, județul Botoșani, Mihai Eminescu a fost un spirit veșnic tânăr, un explorator al lumii interioare și al vastelor întinderi ale cunoașterii. Opera sa, bogată și diversă, a cuprins poezie, proză și articole de presă, toate caracterizate printr-o profunzime filosofică rar întâlnită.

Poemele sale, precum “Luceafărul”, “Oda (în metru antic)” și “Floare albastră”, sunt pietre de temelie ale literaturii române, fiecare vers fiind impregnat cu dor, melancolie și o căutare neîncetată a adevărului și frumuseții. Eminescu nu a fost doar un poet al iubirii și naturii, ci și un critic acerb al societății, al moravurilor și al injustițiilor timpului său.

În dimineața zilei de 15 iunie 1889, Mihai Eminescu s-a stins din viață la vârsta de doar 39 de ani, lăsând în urmă un gol imens în cultura și sufletul românesc. Dar, așa cum Luceafărul din poezia sa continuă să strălucească pe cer, tot astfel Eminescu a rămas prezent în inima națiunii noastre.

Astăzi, la 135 de ani de la trecerea sa în eternitate, poetul nostru național este mai viu ca niciodată în conștiința colectivă. Fiecare generație de români descoperă cu emoție și admirație operele sale, găsind în ele răspunsuri la întrebările esențiale ale vieții și inspirație pentru viitor.

Moștenirea lui Eminescu este una complexă și multidimensională. În afară de valoarea literară incontestabilă, operele sale au contribuit la formarea identității naționale și la consolidarea limbii române. Versurile sale au devenit parte integrantă a educației și culturii românești, recitate și studiate în școli, evocate în discursuri și omagiate în numeroase evenimente culturale.

Eminescu este un simbol al spiritului românesc, al dorului și al dorinței de a transcende limitele impuse de condiția umană. Prin profunzimea și universalitatea temelor abordate, el a reușit să atingă corzile sensibile ale umanității, depășind granițele timpului și spațiului.

Într-o lume în continuă schimbare, Mihai Eminescu rămâne un far călăuzitor pentru valorile autentice și pentru frumusețea limbii române. Lecturându-i opera, descoperim nu doar un poet de geniu, ci și un vizionar care a înțeles complexitatea sufletului uman și a lumii înconjurătoare.

Eminescu ne învață să prețuim frumusețea naturii, să căutăm adevărul dincolo de aparențe și să ne lăsăm purtați de aripile imaginației. El este un reminder constant că, indiferent de dificultățile vremurilor, spiritul creativ și dorința de cunoaștere nu pot fi îngrădite.

Astăzi, la 135 de ani de la trecerea sa în eternitate, Mihai Eminescu continuă să fie o sursă de inspirație și mândrie pentru români. Luceafărul poeziei românești luminează calea literaturii și culturii noastre, rămânând un simbol al națiunii române, un testament viu al frumuseții, înțelepciunii și profunzimii sufletului românesc.

Să păstrăm vie amintirea lui Eminescu și să ne bucurăm de bogăția spirituală pe care ne-a lăsat-o, continuând să ne hrănim sufletele din izvorul nesecat al poeziei sale.