La 12 februarie 1814, la numai doi ani de la ocuparea de către Rusia a ținutului între Prut și Nistru, numindu-l Basarabia, au început primele proteste ale boierilor moldoveni locali împotriva politicii promovate de regimul țarist în provincia anexată.

Prima manifestare impresionantă a conştiinţei şi solidarităţii naţionale a moldovenilor basarabeni a avut loc în momentul, când guvernatorul Basarabiei, I. M. Harting, sub pretext că în provincie, ca şi în vechea Moldovă, nu există legi naţionale moldoveneşti, ci numai nişte obiceiuri nescrise ale pământului şi bunul plac al boierilor, intervine pe lângă Ministrul de Justiţie din Petersburg pentru introducerea în Basarabia a legilor ruse. Firește, introducerea legilor ruse implica, în mod automat, şi introducerea obligatorie a limbii ruse şi, deci, înlăturarea limbii române.

Nobilimea basarabeană în memoriul adresat ţarului cerea: „Dă-ne buna vieţuire, dăruieşte-ne nestricare obiceiurilor şi a pravilelor, miluieşte-ne cu mărime sufletului şi a iubirei tale de oameni şi dacă din oareşcare râvnire a soartei noastre au agiuns la Împărătescul Vostru auz arătările ce s-au făcut de aici către ministerul, că moldovenii nu ar ave pravili şi că ar fi din fire porniţi întru urmări nepriincioasă, şi că ar trebui zaconuri pentru pedeapsa greşalilor lor, fii milostiv a vede că moldovenii sunt plini de credinţă”.

Nobilii moldoveni cereau ca mitropolitul Basarabiei să fie primul membru al Divanului provinciei, „pentru că aceasta este fire şi lege Moldaviei”, şi „să rânduiască şi ocârmuitor politicesc a oblastii pământean din moldoveni credincios Împărăteştii Voastre Măriri, care să poată cunoaşte persoanile, pronomiile, pravilele noastre, şi împregiurările de aici, fiindcă lipsind aceste acum, înstreinându-se din zi în zi, izvodindu-să cele neobicinuite, ne înspăimântează şi pe noi şi pe fraţii noştri”.

În proiectul noii organizaţii a Basarabiei, ce a fost alăturat la raportul guvernatorului Harting, adresat Ministerului de Justiţie, se face și o caracterizare a moldovenilor: „Din faptele boierilor moldoveni s‑a constatat tendinţa lor comună şi rău intenţionată de a se susţine reciproc, prin toate mijloacele şi în toate împrejurările, împotriva ruşilor…, faţă de ei sunt foarte indispuşi, având aversiuni pentru legile fundamentale ruse şi întrebuinţând toate şiretlicurile, toate chiţibuşeriile şi intrigile…, ca să ascundă de ruşi adevărata situaţie a Basarabiei precum şi împrejurările locale ale provinciei… Ei uneltesc cu insistenţă, ca ruşii să aibă cât mai puţini funcţionari  în provincie…, iar moldovenii, din contră, să fie cât mai mulţi în slujbe”.

În aceste proteste moldovenii resping cu indignare „calomnia“ făcută „spre defăimarea neamului moldovenesc”, cum că „ei nu ar avea pravile şi legiuiri”, dovedesc existenţa în Basarabia, ca şi în Moldova, timp de 400 de ani, a legilor romane, bizantine şi moldoveneşti, cer menţinerea lor şi mai departe în provincia natală, roagă ca Harting să fie îndepărtat şi înlocuit cu general‑maiorul Ilie Catargiu, care „ştie firea, credinţa şi legiuirile noastre” şi care cunoaşte „persoanele, treptele, pronomiile şi pravilele pământului”.

Sursa

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com