La Liceul din Târnauca, regiunea Cernăuți, a fost omagiat cărturarul român Vasile Bogrea, care, după cum spunea Nicolae Iorga, era „cel mai învățat dintre români”
Manifestările culturale au debutat cu o slujbă de pomenire a marelui cărturar iar bustul a fost binecuvântat cu apă sfințită de soborul de preoți participanți .
Apoi am vizitat sălile de clasă fiind impresionați de curățenia si buna lor organizare .
Cu bucurie am găsit și cărți( manuale școlare ) editate in limba română la biblioteca școlii directorul povestind că orele aici se desfășoară si cu predare limba română .
Apoi am participat la un moment cultural – artistic susținut de copiii acestei școli in care a fost evocat marele nostru român , copiii recitând poiezii scrise de Vasile Bogrea .
De la nașterea lui Bogrea au trecut 140 de ani, fiind un prilej de organizare a unui eveniment cultural cu participare internațională.
Născut pe 24 septembrie / 6 octombrie 1881 în Târnauca, Județul Dorohoi (interbelic), azi în Ucraina, Vasile Bogrea a urmat Liceul „Anastasie Bașotă” din Pomârla (1888 – 1902), apoi Facultatea de Litere și Facultatea de Drept din Iași (1902 – 1906). A audiat cursuri de filologie clasică la Berlin (1910 – 1913). Profesor de limbile greacă și latină la Liceul din Piatra Neamț (1906-1910). Profesor la Liceul Internat din Iași (1913-1919). Profesor la Catedra de Limbi Clasice a Facultății de Litere și Filosofie a Universității din Cluj (începând din anul 1920). Împreună cu Sextil Pușcariu, a pus bazele Muzeului Limbii Române (1919) și a Societății Etnografice din Cluj (1923), devenind unul dintre colaboratorii activi ai acestora.
A scris aproape 300 de studii și articole referitoare la istoria limbii, lexicologie, etimologie, toponimie și antroponimie. Umanist de o vastă erudiție, a avut o pregătire temeinică și o vocație certă pentru filologia clasică. A fost, de asemenea, poet și traducător. Ca și istoric literar, a abordat istoria mai degrabă din perspectiva literaturilor clasice și a cercetărilor cărților populare, punând accentul și pe studiul folclorului și al literaturi românești vechi. A considerat că știința și învățământul sunt într-o strânsă legătură cu istoria, cultura și existența națională. Membru corespondent (din 1920) al Academiei Române.
La Târnauca despre Vasile Bogrea au vorbit cadrele didactice, reprezentanții primăriei comunei, oaspeți din România, în special Profesorul Dr. Vasile Adascăliței, președintele Asociației „Prietenii Basarabiei, Bucovinei și Ținutului Herța” din Dorohoi, părintele Vasile( Василий Молодянов )  care este și fiu al ,,satului” Părintele Teodor Ciurariu
Translate »

⛔Nu puteți copia conținutul acestei pagini!⛔