Toate persoanele care sosesc în România trebuie să completeze formularul digital de intrare în țară (PLF), indiferent de specificul punctului de trecere a frontierei folosit: rutier, aerian, feroviar sau naval.
❗ Documentul se completează exclusive on-line, pe platforma https://plf.gov.ro. Acesta va fi verificat la intrarea in ţară de către poliţiştii de frontieră cu ocazia derulării formalităţilor de control. Menţionăm că, în situația în care o persoană se prezintă în punctul de trecere a frontierei fără formular acesteia i se permite intrarea în ţară.
❗ Guvernul României a aprobat în ședința de Guvern, din data de 03.02.2022, Ordonanța de Urgență nr. 5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România.
Actul normativ aduce mai multe completări care vizează îmbunătățirea mecanismului de completare a formularului digital de intrare în România (PLF).
❗ ❗ Documentul prevede creșterea termenului în care o persoană are obligația de a completa formularul digital de intrare în România de la 24 de ore la cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României.
🔹 Obligația persoanelor de a completa formularul nu este considerată a fi îndeplinită în cazul introducerii în formular date de identitate eronate sau incomplete.
❗ Prin excepție, pentru minori și persoanele lipsite de capacitate de exercițiu (ex. minori, persoane cu handicap), obligația de a completa formularul revine părinților, tutorelui sau reprezentantului legal.
⚠ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România prevede și unele categorii de personal exceptate, care vor avea obligația de a completa formularul, o singură dată la intrarea în România, prin bifarea opțiunii „personal exceptat” de pe formular.
🔹 Acestea sunt:
✔ Piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
✔ Conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane;
✔ Personalul navigant maritim și fluvial, precum și personalul de deservire a platformelor maritime;
✔ Personalul navigant îmbarcat la bordul navelor, elicopterelor și personalul de deservire a platformelor maritime situate în zona economică exclusivă a României și care nu se deplasează pe teritoriul altui stat) polițiștii care participă la misiuni de aducere în România, sub escortă, a persoanelor urmărite internațional și a celor transferate în vederea continuării executării pedepsei cu închisoarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
✔ Personalul implicat în executarea misiunilor de transport pacienți ai serviciului medical la și din unități sanitare aflate în afara teritoriului României.
✔ Persoanele în vederea deplasării la locul de muncă tranzitează frontiera de stat cel puțin o dată în 24 de ore.
❗ De asemenea, valoarea contravențiilor care pot fi aplicate pentru nerespectarea obligațiilor ce revin fiecărei persoane la completarea PLF este acum cuprinsă între 500 și 3.000 lei.
⚠ Prevederile OUG nr. 5/2022 se vor aplica începând cu data de 09.02.2022.
👉 Detalii la:
✔ https://bit.ly/3uA09A7
✔ https://bit.ly/3slwOXB
✔ https://bit.ly/3B0Wcpe