În data de 16 mai 2018 pe raza judeţului Botoşani au avut loc fenomene meteorologice deosebite (grindină, ploi abundente) care au  produs pagube în 7 unităţi administrativ-teritoriale, fiind afectate în mod deosebit culturile agricole (grâu, triticale, secară, orzoaică, ovăz, rapiță, porumb, mazăre, floarea soarelui, soia, sfecla de zahăr,  legume în câmp, legume în solarii, etc.). Au mai fost afectate tronsoane de drumuri comunale și săteşti, precum și o locuință. Unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora s-au produs pagubele sunt următoarele: Săveni, Drăgușeni, Nicșeni, Răchiți, Ungureni, Unțeni, Vlăsinești.

Comisiile, alcătuite din reprezentanţi ai insituțiilor abilitate (Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Botoșani, Direcția pentru Agricultură a Județului Botoșani, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Botoșani, Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani și ai Instituției Prefectului – Județul Botoșani), au fost constituite prin 2 ordine al prefectului (OP nr. 132/18.05.2018 și OP nr. 133/18.05.2018). Acestea s-au deplasat în teren în vederea constatării şi evaluării pagubelor produse, întocmindu-se procese verbale de evaluare pentru obiectivele afectate, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, în parte.

Centralizând datele pentru cele 7 unități administrativ-teritoriale afectate, situaţia pagubelor produse se prezintă astfel:

  1. Orașul Săveni – total valoare estimată pagube = 329,091 mii lei

– pagube înregistrate la culturile agricole: suprafața afectată 320,62 ha, cu o valoare estimată de 329,091 mii lei;

  1. Comuna Drăgușeni – total valoare estimată pagube = 885,240 mii lei

– pagube înregistrate la culturile agricole: suprafața afectată 892,33 ha, cu o valoare estimată de 858,240 mii lei;

– 0,300 km tronsoane de drumuri comunale avariate, cu o valoare estimată a pagubelor de 27,00 mii lei;

  1. Comuna Nicșeni – total valoare estimată pagube = 80,585 mii lei

– pagube înregistrate la culturile agricole: suprafața afectată 148,44 ha, cu o valoare estimată de 80,585 mii lei;

  1. Comuna Răchiți – total valoare estimată pagube = 470,803 mii lei

– pagube înregistrate la culturile agricole: suprafața afectată 442,29 ha, cu o valoare estimată de 470,803 mii lei;

 

 

  1. Comuna Ungureni – total valoare estimată pagube = 1.776,260 mii lei

– pagube înregistrate la culturile agricole: suprafața afectată 1.590,11 ha, cu o valoare estimată de 1.643,760 mii lei;

– 2,650 km tronsoane de drumuri sătești avariate, cu o valoare estimată a pagubelor de 132,500 mii lei;

  1. Comuna Unțeni – total valoare estimată pagube = 1.082,475 mii lei

– pagube înregistrate la culturile agricole: suprafața afectată 750,69 ha, cu o valoare estimată de 1.082,475 mii lei;

  1. Comuna Vlăsinești – total valoare estimată pagube = 1.127,754 mii lei

– pagube înregistrate la culturile agricole: suprafața afectată 968,15 ha, cu o valoare estimată de 1.113,954 mii lei;

– 0,180 km tronsoane de drumuri sătești avariate, cu o valoare estimată a pagubelor de 13,500 mii lei;

1 locuință avariată (acoperiș cu învelitoare de azbest avariat), cu o valoare estimată a pagubelor de 0,300 mii lei;

 

 

 

Total județ -valoare estimată – 5.752,208 mii lei, din care:

– pagube înregistrate la culturile agricole: suprafața afectată 5.112,63 ha, cu o valoare estimată de 5.578,908 mii lei;

 

0,300 km tronsoane de drumuri comunale avariate, cu o valoare estimată a pagubelor de 27,00 mii lei;

– 2,83 km tronsoane drumuri sătești avariate, cu o valoare estimată a pagubelor de 146,00 mii lei;

1 locuință avariată (acoperiș cu învelitoare de azbest avariat), cu o valoare estimată a pagubelor de 0,300 mii lei;

 

Prezentului raport este întocmit pe baza proceselor verbale și a rapoartelor întocmite de membrii comisiilor numite prin cele două ordine ale prefectului.