Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare se desfășoară şi în anul în curs. Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 19 aprilie 2019, inclusiv.

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditatîn vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea computerului achiziţionat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk şi software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în raport cu bugetul alocat de Ministerul Educaţiei Naționale pentru derularea „Euro 200” în anul 2019 (aproximativ 12 milioane lei).

Afișarea pe site-ul euro200.edu.ro a beneficiarilor este prevăzută pentru data de 30 de mai. În perioada 31 mai – 20 iunie se depun și se evaluează contestațiile, iar data de 4 iulie este termenul-limită pentru afișarea listei finale (aprobată prin ordin de ministru) pe pagina web menționată anterior.

Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari se face în perioada 22 iulie – 9 august, la nivelul unităților de învățământ/universităților, iar utilizarea acestor bonuri, la orice furnizor de profil, în intervalul 24 iulie – 10 octombrie 2019.

Reamintim că programul „Euro 200” se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C. În cei 15 ani de aplicare a programului „Euro 200”, au beneficiat de sprijin pentru achiziţia de computere peste 300.000 de elevi şi studenţi.

 Noul calendar de desfăşurtare, propus acum, este următorul:

Stabilirea și numirea Comisiei centrale, a comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământ – 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

 • Depunerea cererilor până la 19 aprilie
 • Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială 22 aprilie – 13 mai
 • Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat 14 – 24 mai
 • Afișarea pe portalul Ministerului Educației Naționale a listei de cereri eligibile 31 mai
 • Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor 5 iunie
 • Depunerea contestațiilor 6 iunie
 • Rezolvarea contestațiilor 6 – 20 iunie
 • Afișarea rezultatului contestațiilor pe portalul dedicat și în fiecare unitate de învățământ 21 iunie
 • Afișarea pe portalul Ministerului Educației Naționale a listei beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru
  4 iulie
 • Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației Naționale 5 – 19 iulie
 • Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari 22 iulie – 9 august
  Achiziționarea de calculatoare 24 iulie – 10 octombrie
 • Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți
  25 iulie – 15 octombrie
 • Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de
  învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat 25 iulie – 31 octombrie
 • Decontarea către operatorii economici 30 iulie – 20 noiembrie.În cei 14 ani de aplicare a programului „Euro 200”, au beneficiat de sprijin pentru achiziţia de computere peste 297.000 de elevi şi studenţi