RESPECTAȚI recomandările pentru a împiedica răspândirea noului coronavirus COVID-19. RĂMÂNEȚI în casă, pe cât posibil!

EVITAȚI contactul direct sau apropiat cu alte persoane!

MENȚINEȚI distanța de minimum doi metri față de ceilalți!

NU ATINGEȚI suprafețe pe care au pus mâna și alte persoane!

FERIȚI-VĂ de zonele aglomerate!

SPĂLAȚI-VĂ pe mâini cât mai des posibil!

NU VĂ ATINGEȚI CU MÂINILE fața, nasul, gura sau ochii!

ASIGURAȚI-VĂ că regulile sunt respectate și de vârstnici.

Ei sunt cei mai expuși îmbolnăvirii!

INFORMAȚI-VĂ: stirioficiale.ro