De la sfârşitul lunii ianuarie 2020, poliţiştii vor acţiona conform modificărilor legislative din domeniul ordinii şi siguranţei publice adoptate recent.

 

Conform acestora, poliţistul este îndreptăţit să solicite persoanei care face obiectul legitimării să ţină mâinile la vedere şi, după caz, să renunţe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.

Poliţistul este îndreptăţit să solicite persoanei care face obiectul controlului corporal să adopte o poziţie inofensivă, ce permite realizarea efectivă şi în siguranţă a acestui control.

Prin poziţie inofensivă se înţelege:

 1. a) ţinerea mâinilor deasupra capului sau paralel cu solul ;
 2. b) depărtarea picioarelor ;
 3. c) adoptarea poziţiei şezut;
 4. d) adoptarea poziţiei culcat;
 5. c) altă poziţie a corpului, care previne săvârşirea unei acţiuni violente îndreptate împotriva poliţistului şi respectă deminitatea umană.

Solicitarea de a adopta o poziţie inofensivă trebuie să fie adecvată pericolului pe care îl poate reprezenta persoana şi să nu depăşească nevoile reale pentru atingerea scopului intervenţiei. Se interzice solicitarea adoptării poziţiei şezut sau culcat în cazul femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilităţi şi copiilor.

Se prezumă intenţia săvârşirii unei acţiuni violente îndreptate împotriva poliţistului fapta persoanei de a se apropia de acesta după ce, în prealabil a fost avertizată prin cuvintele: Poliţia, stai! –Nu te apropia! ori de a nu se conforma solicitărilor poliţistului, referitoare la renunţarea temporară la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.

 

Persoana condusă la sediul poliţiei are următoarele drepturi:

 1. de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliţiei
 2. de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin
 3. de a formula contestaţie împotriva dispunerii măsurii
 4. de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta în condiţii care să asigure confidenţialitatea, precum şi de a nu da nicio declaraţie fără prezenţa acestuia, cu excepţia comunicării datelor de identificate ori a unor informaţii necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale a sa ori a altei persoane
 5. de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la măsura luată
 6. de a solicita informarea reprezentanţilor diplomatici ai statului de provenienţă, în cazul cetăţenilor străini
 7. de a fi consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de medicul indicat de aceasta
 8. de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, în situaţia în care nu vorbeşte, nu înţelege limba română, nu se poate exprima sau prezintă prezintă handicap auditiv ori surdocecitate.